Nasze Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Grupa Paroc przedstawia co roku Raport na temat zrównoważonego rozwoju. Raport jest zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) [Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej] oraz opisuje nasze podejście do zrównoważonego rozwoju oraz ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wpływ na naszych partnerów, wspólnotę i na cały świat. Nasz pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju został opublikowany w 2012 roku i obejmował lata 2009-2011; drugi raport dotyczył 2012 roku i został opublikowany w kwietniu 2013 roku; trzeci za 2013 rok został opublikowany w kwietniu 2014 roku. Nasz czwarty Raport o zrównoważonym rozwoju przedstawia 2014 rok i był opublikowany w kwietniu 2015 roku. Podobnie jak poprzednie raporty, jest on zgodny z wytycznymi poziomu C stosowanymi przez GRI G3.1. Piąte wydanie Raportu zrównoważonego rozwoju porusza większość najważniejszych zagadnień w 2015 roku dla naszych partnerów oraz firm, z którymi współpracujemy. Ostatnie sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmuje rok 2017. Po raz trzeci treść raportu została przedstawiona zgodnie z standardami raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative G4.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Paroc 2017 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Paroc 2016


Raport Zrównoważonego Rozwoju Paroc 2015