Wytrzymałość mechaniczna

Mechanical stability

 

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących obiektów budowlanych zawartych w unijnym Rozporządzeniu dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) jest odporność mechaniczna i stabilność (interpretacja Dokument  1). Wytrzymałość mechaniczna elementów budowlanych jest ustalana zgodnie z Eurokodem 1990: 2002. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Odporność mechaniczna i stabilność odnosi się do stabilności całego budynku. Obciążenia uwzględnione w projekcie budowlanym obejmują obciążenia stałe i obciążenia dynamiczne, obciążenia wiatrem, obciążenia śniegiem i obciążenia związane z trzęsieniem ziemi.

W przypadku izolacji cieplnej, wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej zależą od zastosowania. W procesie nadawania znaku CE produktom dla określonego zastosowania, niezbędne właściwości związane z wytrzymałością mechaniczną są testowane i obejmowane oznakowaniem CE. Wymagania dotyczące poziomu wytrzymałości mechanicznej każdej budowli są przedstawione w krajowych przepisach budowlanych.

Więcej szczegółowych informacji >>

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm

Wełna mineralna PAROC posiada doskonałe właściwości mechaniczne

Wełna mineralna (kamienna) jest bardzo wydajnym materiałem dzięki swojej unikalnej strukturze, która zapewnia dobrą odporność na obciążenia mechaniczne. Dzięki różnej orientacji włókien, jesteśmy w stanie dostarczać całą gamę produktów o różnych właściwościach mechanicznych.

Wełna mineralna PAROC jest izolacją trwałą

Wełna mineralna (kamienna) jest materiałem nieorganicznym, który zachowuje swój kształt i wymiary w każdych warunkach. Dzięki temu, trwałość jej właściwości mechanicznych jest doskonała i nie następuje zmniejszenie wytrzymałości .