Dom EnergyWise firmy PAROC. Koncepcja efektywności energetycznej.

Ponieważ nowe przepisy budowlane, bardziej niż kiedykolwiek, skupiają się na wydajności energetycznej, wzrasta zapotrzebowanie na informacje i zalecenia dotyczące sposobów na efektywną energetycznie budowę lub remont budynków. Koncept domu Energywise House™ firmy Paroc odpowiada na to zapotrzebowanie.

Koncepcja The PAROC® Energywise house™ Koncept ten przedstawia porady i wskazówki, jak zmniejszyć zużycie energii przy budowie nowych domów i przy remontach już istniejących obiektów. Rozwiązanie „inteligentne" energetycznie (ang. EnergyWise) oznacza, że spełnione zostaną wymagania wyższe, niż te określone w przepisach budowlanych, co jest dobrą inwestycją na przyszłość. Zatem, rozważając budowę „inteligentnego" energetycznie domu, należy wziąć pod uwagę Energywise House™ firmy Paroc.

Koncepcja tego domu składa się z czterech opcji efektywności energetycznej możliwych do osiągnięcia dla budynków nowych. Są to budynki: niskoenergetyczne, pasywne, zeroenergetyczne i dodatnie energetycznie. Dla budynków już istniejących należy rozpatrzyć remonty zoptymalizowane pod kątem energooszczędności. Należy jednak nadmienić, że budynki dodatnie energetycznie występują jeszcze bardzo sporadycznie.

Budynki typu EnergyWise mogą przynieść oszczędności w wysokości do 50.000 Euro w okresie 25 lat (jest to równowartość nowego samochodu) i mogą podnieść cenę odsprzedaży budynku o 30% w porównaniu ze standardowymi domami.