Izolacje Specjalne OEM – nasz wyrób w innych produktach.

Izolacje Specjalne PAROC® z wełny kamiennej mają zastosowanie przy produkcji różnych wyrobów

Specyficzne wymagania klientów stanowią punkt wyjścia do szukania rozwiązań izolacji specjalnych OEM.

Nasz przykład: Izolacja kominów stalowych jest tradycyjnie wykonywana z wyciętych elementów z wełny mineralnej. Są one złożone z kilku części, tzw. łupków, przez co mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, składowania czy rozpakowywania. Różne wymiary elementów oraz ich pakowanie powoduje również problemy logistyczne. Jako prostsze rozwiązanie PAROC zaproponował wyrób w formie granulatu z wełny kamiennej, który jest wtłaczany między ścianki kominów stalowych. Tym samym jeden produkt może być stosowany do różnych rozmiarów- typoszeregów kominów. Stosowanie tego wyrobu u producentów kominów jest praktycznie bezodpadowe. Ze względu na swoją kompozycję wyrób ten może być stosowany do wysokich temperatur.