PAROC Rewool rozwiązania dla gospodarowania odpadami

Łączymy innowacyjność i odpowiedzialność za środowisko.

PAROC® Rewool® - metody postępowania z odpadami wprowadzone w latach 90-tych

PAROC zawsze starał się być pionierem w dziedzinie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W latach 90. XX w. opracowaliśmy koncepcję PAROC Rewool, aby pokazać, że przemysł materiałów budowlanych potrafi radzić sobie z odpadami budowlanymi.

Dziś PAROC Rewool jest powszechnie stosowany w branży budowy domów drewnianych do gromadzenia i zwracania pozostałości po cięciu materiałów.