Jakość i środowisko

Jakość i środowisko

Paroc bierze pod uwagę kwestie jakościowe i środowiskowe we wszystkich swoich działaniach. Staramy się ciągle ulepszać nasze działania i zapewniać wysoką jakość we wszystkich procesach. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów i zainteresowanych stron.

Zasady działania Paroc kierują pracą wszystkich naszych pracowników. Nasze procesy są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Bezstronne instytucje klasyfikacyjne przeprowadzają oceny okresowe we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych, a ich wyniki potwierdzane są odpowiednimi certyfikatami.

Certyfikaty ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością i ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego, zostały przyznane obszarom działań PAROC odpowiedzialnym za produkcję izolacji we wszystkich czterech krajach, w których ta produkcja ma miejsce. Certyfikaty te obejmują cały łańcuch usług od produkcji do sprzedaży.

Mierzymy wyniki naszego działania na bieżąco i za pomocą różnych metod. Gdy zachodzi taka potrzeba, jesteśmy gotowi podjąć szybkie działania prewencyjne lub skuteczne działania naprawcze.