Zrównoważony rozwój jest naszą główną motywacją

Obecnie większość ludzi ma świadomość, że działalność człowieka jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Gazy cieplarniane i inne emisje wpływają na atmosferę ziemską, powodując zmiany temperatury, poziomów mórz i schematów opadów. Zjawiska te mogą być złagodzone przez nasze działania.

Wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem są powodem zmian oczekiwań wśród naszych klientów, dostawców, udziałowców i użytkowników końcowych. Zmiany te są dla nas zarówno szansą, jak i wielkim wyzwaniem. Paroc chce im przewodzić.

Przez wszystkie lata działalności naszym celem był zrównoważony rozwój w ujęciu krótko- i długofalowym, w takich obszarach jak: ochrona środowiska, rozwój społeczny i gospodarczy. Osiągaliśmy ten cel, rozwijając naszą działalność ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii i wydajności energetycznej. W ostatnich latach rozpoczęliśmy i wdrożyliśmy wiele projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ich zakres tematyczny był bardzo szeroki, od wpływu naszych produktów na środowisko, poprzez wiedzę o budowie energooszczędnych domów, kończąc na technikach oszczędnego remontowania budynków, usprawniającego ich efektywność energetyczną.

Możemy z dumą stwierdzić, że jesteśmy pionierem zarówno w koncepcjach energooszczędnych rozwiązań dla domów o niskim zużyciu energii, jak i w nowatorskich koncepcjach oszczędnych renowacji usprawniających bilans energetyczny budynków. W miarę jak rozwijamy naszą ofertę, staramy się zmniejszać zużycie energii w środowisku architektonicznym - nie zapominając o jego walorach estetycznych. Środowisko architektoniczne zużywa 40% energii w UE. Stwarza to ogromne możliwości dla rozwiązań, które przyczyniają się do zmian na lepsze.

Rozwijamy nasze rozwiązania tak, aby dostosować się do potrzeb zrównoważonego rozwoju naszych klientów i użytkowników końcowych. To ogromne wyzwanie, lecz możliwości są jeszcze większe. Weszliśmy na naszą drogę zrównoważonego rozwoju, krok po kroku. Na dalszych stronach tej sekcji dowiesz się, nad czym pracujemy, co osiągnęliśmy do tej pory i jakie są nasze cele na przyszłość.