Nasze kluczowe programy zrównoważonego rozwoju

Chcemy, aby firma Paroc była jeszcze bardziej znana z dostarczania klientom i użytkownikom końcowym usług i rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Aby to osiągnąć, nasz program zrównoważonego rozwoju stwarza warunki harmonijnego rozwoju w Paroc, które pomagają nam działać w sposób zrównoważony i zyskowny.

W czerwcu 2011 roku uruchomiliśmy nasz program zrównoważonego rozwoju, mając na celu dalsze doskonalenie Grupy Paroc. W pierwszej fazie programu zadbano o właściwą politykę i mierniki oraz rozpoczęto przygotowywanie raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowe wytyczne organizacji Global Reporting Initiative. Równolegle z przygotowywaniem raportu, zidentyfikowaliśmy nasze mocne strony i przeanalizowaliśmy własne zasoby rozwojowe tak, aby móc je odpowiednio na nowo zhierarchizować. Wykorzystując te działania jako podstawę, możemy planować, oceniać i wdrażać bardziej rozległe działania rozwojowe. Program realizowany jest w kilku etapach.

Cele programu zrównoważonego rozwoju są następujące:

  • Stworzenie możliwości i infrastruktury służącej do mierzenia i poprawy naszych wyników zrównoważonego rozwoju jako niezbędnego fundamentu;
  • Rozwój komunikacji, działań marketingowych i szkoleń na temat naszych mocnych stron (tj. działania, które zwiększają wiedzę interesariuszy o naszych mocnych stronach);
  • Prioretyzowanie zrównoważonego rozwoju w rozwoju produktów i planach produkcyjnych;
  • Wprowadzanie nowych koncepcji mających zastosowanie w energooszczędnych budynkach i systemach budowlanych;
  • Wdrożenie aktywnie utrzymywanego portfolio wydajnej produkcji i rozwoju logistyki;
  • Zapewnienie przyszłej wartości firmy i poprawa długofalowego zrównoważonego rozwoju Grupy Paroc.

Program Energywise

Program Paroc Energywise reprezentuje nowy rodzaj myślenia. Ta koncepcja wydajnego energetycznie domu dostarcza porad, zaleceń i wskazówek pomagających zbudować i wyremontować energooszczędny budynek. Koncepcja ta ma na celu pokazanie niekwestionowanych zalet budynku energooszczędnego: komfort mieszkania, świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniach, zminimalizowane koszty ogrzewania i zmniejszenie emisji CO₂.

Program Energywise realizujemy za pomocą różnych eksperymentalnych projektów od lat 90. XX wieku. Program ten gwarantuje, że firma Paroc pozostaje pionierem w opracowywaniu rozwiązań izolacyjnych i będzie nadal dostarczała swoim klientom innowacyjne rozwiązania i koncepcje konstrukcyjne.

 Paroc Energywise