Polityka zrównoważonego rozwoju Paroc

Paroc promuje zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i finansowy we wszystkich swoich działaniach. Rozwijamy trzy aspekty zrównoważonego rozwoju - środowiskowy, społeczny i ekonomiczny - które się wzajemnie uzupełniają i wspierają.

Zrównoważony rozwój środowiskowy jest ważnym czynnikiem w naszym zarządzaniu produktami. Poprzez rozwój naszych produktów oraz wsparcie techniczne staramy się nieustannie zwiększać wydajność energetyczną kreowanego przez nas środowiska architektonicznego. W naszej działalności mierzymy i ulepszamy wydajność wykorzystywanych zasobów. W ten sposób walczymy ze zmianami klimatycznymi.

Nasza polityka odpowiedzialności społecznej zobowiązuje nas do opracowywania i wdrażania idei i produktów, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i wzrostu estetyki w rozwiązaniach dostarczanych naszym klientom. Ponadto opracowujemy i monitorujemy rozwiązania z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w naszych działaniach. Będąc partnerem biznesowym i pracodawcą wiemy, że podstawą naszej codziennej pracy jest wiarygodność. Nasze wyniki, włączając w to satysfakcję klientów i pracowników, są regularnie mierzone, a wnioski z tych pomiarów przekuwamy w działania.

Realizacja naszej polityki środowiskowej i odpowiedzialności społecznej wspiera zrównoważony rozwój ekonomiczny. Rozumiemy również, że praca nad długofalowym zrównoważonym rozwojem możliwa jest dzięki naszej rentowności. Dokonujemy pomiarów czynników składających się na naszą zrównoważoną działalność i w sposób otwarty informujemy o naszych postępach za pomocą wskaźników zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi. Działając odpowiedzialnie w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy wierzymy, że będziemy atrakcyjni dla naszych partnerów, pracowników i inwestorów oraz zapewnimy trwałe i zrównoważone korzyści.
Czytaj więcej
Jakość i środowiskoJak dziala Paroc? Przejdż do Jakość i środowisko