Z myślą o zrównoważonym rozwoju i efektywności energetycznej

Rynek izolacyjny i efektywności energetycznej przechodzi znaczące zmiany. Dzięki temu powstaje przestrzeń dla nowych i przełomowych technologii, aktualnych rozwiązań, nowych uczestników rynku oraz nowych modeli działalności. Naszą siłą są sprawdzone rozwiązania oraz dążenie do zwiększenia wartości rynkowej całej Grupy Paroc na coraz bardziej innowacyjnym, wysoce konkurencyjnym rynku.

Zrównoważony rozwój obejmuje środowiskowe, społeczne i gospodarcze obszary działalności człowieka w kontekście globalnym.

Obszary środowiskowe obejmują efektywność wykorzystania zasobów podstawowych i innych, zanieczyszczenia, odpady i recykling. Kwestie społeczne dotyczą dobrego samopoczucia pracowników, zdrowia i bezpieczeństwa, wkładu społecznego, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz długoterminowej rentowności działalności gospodarczej. Aspekty ekonomiczne to kwestie takie, jak: rentowność, wydajność, wartość dodana dla udziałowców i zwrot z inwestycji.

Cykle technologii i rozwiązań technicznych są coraz krótsze, w związku z czym wzrasta nacisk na innowacyjność. Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze rozwiązania jak najlepiej do tych potrzeb użytkownika i klienta, które wynikają z trendu ukierunkowanego na zrównoważony rozwój. Paroc to firma odpowiedzialna, która zaspokaja potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dzięki naszym rozwiązaniom izolacyjnym, stwarzamy możliwości oszczędzania energii. Dlatego podstawowa działalność Paroc przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Będziemy nadal rozwijać rozwiązania systemowe dla budynków niskoenergetycznych, zarówno pod kątem renowacji, jak i budowy nowych obiektów. W naszej produkcji i logistyce mamy długą tradycję rozwijania efektywności. W przyszłości procesy te będą modernizowane i ukierunkowane na wykorzystanie zasobów w sposób jeszcze bardziej efektywny oraz spełnianie wymogów niskiej emisyjności oraz niskiego zapotrzebowania na energię.

Zrównoważony rozwój naszej działalności oznacza następujące wyniki:

  • Lepsze środowisko;
  • Zdrowsze środowisko;
  • Lepszą, długoterminową rentowność Paroc.

Jesteśmy w trakcie realizacji ambitnych działań rozwojowych, aby poprawić wykorzystywanie zasobów oraz prowadzimy działalność badawczą i rozwojową w zakresie nowych rozwiązań izolacyjnych, które umożliwiają naszym klientom i użytkownikom końcowym również ich zrównoważony rozwój.