Długie przęsła z płyt warstwowych PAROCDoskonałe właściwości materiału oraz zaawansowana technologia konstrukcyjna AST sprawia, że płyty PAROC są mocne i wytrzymałe. Mogą wytrzymać obciążenia spowodowane przez dodatnie i ujemne ciśnienie wiatru na powierzchni. Dla budownictwa oznacza to możliwość budowania długich przęseł - główną zaletę współczesnych projektów budowlanych.

Kształt elementów konstrukcyjnych ma kluczowy wpływ na projekt budynku. Zoptymalizuj swoje konstrukcje dzięki panelom PAROC. Ich nadzwyczajna wytrzymałość pozwala stosować maksymalne długości przęseł. Płyty są zazwyczaj konstrukcjami jednoprzęsłowymi - jednak dostępne są także wieloczłonowe konstrukcje wieloprzęsłowe. Konstrukcja paneli PAROC opiera się na normie EN 14509.

Podczas wymiarowania paneli PAROC należy wziąć pod uwagę otwory na drzwi, okna, rury i inne. Mogą one osłabić wytrzymałość panelu. W ścianach, które mają mieć właściwości ogniotrwałe rozpiętość może być ograniczona.

Aby zwymiarować rozpiętość przy pomocy krzywych wymiarowych dostępnych w Podręczniku Technicznym, należy określić obciążenia w następujący sposób:

Ściany zewnętrzne

Określić rzeczywiste obciążenia wiatrem. Przepisy krajowe określają wymogi, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania. Zaliczają się do nich współczynniki obciążeń, współczynniki ciśnienia i składowe współczynniki obciążeń.

Ściany działowe

Określić rzeczywiste obciążenia. Przepisy krajowe określają wymogi, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania. Zaliczają się do nich współczynniki obciążeń, współczynniki ciśnienia i składowe współczynniki obciążeń. Należy upewnić się, że obciążenie obliczeniowe wynosi co najmniej 0,5 kN/m2 ponieważ części są często poddawane największym obciążeniom podczas budowy, kiedy płyty są przemieszczane na placu budowy.

Ściany zbudowane z wielu odcinków

W konstrukcjach wieloprzęsłowych obciążenia powodują zarówno siły tnące, jak i moment zginający na podporach pośrednich. Dodatkowo, gradient temperatury powstający w płycie powoduje powstawanie momentu zginającego. Dlatego rozpiętość poszczególnych odcinków jest ograniczona w tego typu konstrukcjach. Wymiary szerokości podparcia i ilość łączników ustalane są indywidualnie dla poszczególnych przypadków.

Sufity

Sufity podwieszane dzieli się na dwa typy: nie przeznaczone do chodzenia i przeznaczone do chodzenia.

  • Wymiary sufitów podwieszanych, nie przeznaczonych do chodzenia, ustalane są tylko dla masy własnej paneli. Nie należy chodzić po sufitach podwieszanych tego typu ani używać ich jako podstawy dla urządzeń, przewodów i tym podobnych.
  • Wymiary sufitów podwieszanych, przeznaczonych do chodzenia, ustalane są dla masy własnej panelu, obciążenia punktowego dla ruchu pieszego oraz rozłożonego równomiernie obciążenia roboczego 25 kg/m2, jeśli nie są dostępne inne informacje o obciążeniu.