Rozwiązania akustyczne z płyt warstwowych PAROCHałas generowany przez maszyny i urządzenia w zakładach przemysłowych często sprawia, że środowisko pracy jest nieprzyjemne, a nawet szkodliwe dla słuchu. Aby rozwiązać ten problem, należy oddzielić ludzi od maszyn poprzez skonstruowanie akustycznie izolowanych pomieszczeń dla maszyn, pomieszczeń kontrolnych oraz ekranów akustycznych.

Dzięki perforowanym płytom akustycznym PAROC® można zapewnić odpowiednie tłumienie i izolację akustyczną. Wraz z kontrolą natężenia dźwięku dają one stylowe wykończenie pomieszczeń.

Płyty PAROC®

W zastosowaniach akustycznych można używać zarówno zwykłych, jak i perforowanych, akustycznych płyt PAROC®. Płyty PAROC® acoustic mają perforowaną powierzchnię po jednej stronie, w celu zapewnienia lepszej absorpcji dźwięku. Można je stosować do ścian działowych i sufitów w pomieszczeniach o normalnych, suchych warunkach klimatycznych. Należy pamiętać, że gdy płyty PAROC® acoustic są montowane jako sufity, to perforowana powierzchnia musi zawsze znajdować się od strony spodniej.

Izolacja akustyczna

Gdy akustyczne wymagania izolacyjne są wysokie, należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń z sąsiednimi strukturami. Poniższy wykres przedstawia Współczynnik Tłumienia Dźwięku dla płyt PAROC® o grubości 50 mm, 150 mm i 240 mm oraz dla płyty PAROC® acoustic typu AST®S o grubości 100 mm.

 Współczynnik tłumienia dźwięku

 

Jeśli znany jest poziom i widma hałasu, można obliczyć izolacyjność akustyczną dla konkretnego obiektu. Można również użyć wartości podanych w tabeli poniżej, w celu uzyskania wartości tłumienia dźwięku w dBA dla różnych widm hałasu.

Ważony Współczynnik Tłumienia Dźwięku płyt PAROC® w różnych widmach hałasu, płyta typu AST®S.  

Grubość płyty,
mm
Tłumienie dźwięku, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

 

Zastosować R’w+ C dla następujących rodzajów hałasu:

  • Hałas pociągu przy średniej i wysokiej prędkości
  • Ruch drogowy przekraczający 80 km/h
  • Hałas odrzutowca z małej odległości
  • Hałas przemysłowy (średniej i wysokiej częstotliwości)

Zastosować R’w+ Ctr dla następujących rodzajów hałasu:

  • Hałas ruchu ulicznego
  • Hałas pociągu przy niskich prędkościach
  • Hałas odrzutowca z dużej odległości
  • Hałas przemysłowy (niskiej i średniej częstotliwości)

Jeśli jednak potrzebne są wyższe wartości tłumienia, można zbudować podwójne konstrukcje z płyt PAROC® lub zaprojektować dodatkowe konstrukcje.

Ważony Współczynnik Tłumienia Dźwięku płyt PAROC® z dodatkowymi konstrukcjami, w różnych widmach hałasu, płyta typu AST®S.

Struktura Tłumienie dźwięku, db
Rw R'w + C R'w + Ctr
płyta PAROC 150 mm
+ płyta kartonowo-gipsowa
płyta PAROC 150 mm + płyta gipsowo-kartonowa 32 32 28

płyta PAROC 80 mm
+ stalowa szyna + wełna mineralna
+ płyta kartonowo-gipsowa

płyta PAROC 80 mm + stalowa szyna + wełna mineralna + płyta gipsowo-kartonowa 49 48 37
płyta PAROC 80 mm
+ wełna mineralna
płyta PAROC 80 mm + wełna mineralna 36 36 31

 

Pochłanianie dźwięku

W swojej standardowej formie płyty PAROC® mają okładzinę z blachy stalowej. Oznacza to, że dźwięk pochłaniany jest w rzeczywistości przez odbijającą powierzchnię podobną do konwencjonalnej ściany blaszanej. Płyty izolacji akustycznej PAROC® mają perforowaną powierzchnię po jednej stronie, która zapewnia lepszą absorpcję dźwięków.

Praktyczny współczynnik absorpcji dźwięku αp dla różnych struktur PAROC.

Praktyczne współczynniki absorbcji dźwięku

Aby uzyskać lepsze pochłanianie dźwięku dla nieperforowanych płyt PAROC®, należy zastosować akustyczne płyty z wełny mineralnej jako pochłaniacze dźwięku.