Rozwiązania z płyt warstwowych PAROC są odpowiednim wyborem wszędzie tam, gdzie konstrukcje bezpieczne ogniowo są niezbędne do ochrony życia i mienia. System ten zapewnia kompletne rozwiązania dla obiektów lub wnętrz ognioodpornych, za pomocą niepalnych paneli i specjalnie zaprojektowanych elementów i akcesoriów.

Płyty PAROC® są niepalne 

Nasze płyty są klasyfikowane jako niepalne, w Euroklasie A2-s1,d0. Rdzeń płyt składający się z konstrukcyjnej wełny skalnej PAROC ma klasę reakcji na ogień A1 wg Euroklasy. Konstrukcje zbudowane z paneli PAROC spełniają wymagania odporności ogniowej do czterech godzin w ścianach i do jednej godziny w sufitach.

Test odporności ogniowej płyty PAROC typu AST F, o grubości 150 m.

 

Płyty PAROC w ścianie o klasyfikacji ogniowej EI-M

Ściana o klasyfikacji ogniowej EI-M

 

Ściana o klasyfikacji ogniowej EI-M została przetestowana zgodnie z normami EN 1364-1 i EN 1363-2. Ściany o klasyfikacji ogniowej od EI-M 60 do EI-M 120 są również dostępne. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z działem płyt warstwowych Paroc (Paroc Panel System).

 

 

Bezpieczne pożarowo komponenty

W przypadku pożaru panele PAROC funkcjonują jako struktura łańcuchowa.  Dlatego warto projektować budynki ognioodporne za pomocą odpowiednich szczegółowych rozwiązań tak, aby cała struktura spełniała wymagania dotyczące stabilności, izolacji i integralności. Ważne jest również, aby przenosić obciążenia, na przykład z konstrukcji dachowych, na konstrukcję nośną.

Co dzieje się w czasie pożaru?

Przy projektowaniu konstrukcji ognioodpornych należy wybrać właściwy typ płyt PAROC wraz z odpowiednimi rozwiązaniami szczegółowymi, aby spełnić obowiązujące wymogi przeciwpożarowe. Systemy płyt "Paroc Panel System" oferują szereg zatwierdzonych rozwiązań szczegółowych, które gwarantują właściwe funkcjonowanie konstrukcji.

 

Mocowanie elastyczne paneli PAROC do betonowego dachu Instalacja płyt  PAROC za pomocą profili kapeluszowych do stropu nienośnego
Mocowanie elastyczne paneli PAROC do betonowego dachu

Instalacja płyt  PAROC za pomocą profili kapeluszowych do stropu nienośnego

Mocowanie płyt  PAROC do podłogi za pomocą profili L po obu stronach, montaż poziomy lub pionowy Złącze płyt  PAROC w konstrukcji ściany działowej o klasyfikacji ogniowej

Mocowanie płyt  PAROC do podłogi za pomocą profili L po obu stronach, montaż poziomy lub pionowy

Złącze płyt  PAROC w konstrukcji ściany działowej o klasyfikacji ogniowej

Szczelność

Płyty PAROC dla ścian ognioodpornych dostarczane są bez uszczelniania w złączach. Złącze płyt jest wystarczająco szczelne, aby nie przepuszczać gorących gazów spalinowych. Do uszczelniania przepustów i złączy należy użyć niepalnej kamiennej wełny mineralnej PAROC.

Otwory w płytach  PAROC

Przepusty

W konstrukcjach przegród przeciwogniowych otwory muszą mieć tą samą klasyfikację ogniową, co konstrukcja. Muszą być wystarczająco szczelne, aby zapobiec przenoszeniu wysokiej temperatury ze strony gorącej na stronę zimną. Izolacja przepustów i przejść przez ściany jest wykonywana z niepalnej mineralnej wełny kamiennej.