Jakość AST® jest profilem wybranych właściwości, znacząco ważnych dla konstrukcji z płyt warstwowychJakość AST® jest profilem wybranych właściwości znacząco ważnych dla konstrukcji z płyt warstwowych, w odniesieniu do środków obiektywnej jakości.
Jakość AST® została opracowana jako narzędzie zapewniające, że kupowany produkt spełnia najwyższe wymagania dla nośnych płyt warstwowych. Reprezentuje ona najwyższe cechy jakościowe w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pożarowego.

Jakość AST® oznacza bezpieczne cechy materiału, włączając w to wytrzymałość na rozciąganie, odpowiednią trwałość i bezpieczeństwo pożarowe płyt warstwowych. Zapewnia ona, że podstawowe cechy produktu, których nie można określić wizualnie, są mierzone i kontrolowane w procesie produkcyjnym.