Płyty warstwowe PAROC są oznaczone znakiem CEOd 1 kwietnia 2010 płyty PAROC są oznaczone znakiem CE, a zatwierdzenia typu dla poszczególnych krajów tracą swoją ważność. Oznakowanie CE jest ważne na terenie UE.

Oznakowanie CE ułatwia wybór i porównywanie produktów klientom i projektantom. Każda firma produkująca płyty z oznakowaniem CE musi zadeklarować najważniejsze właściwości techniczne swoich produktów zgodnie z normą europejską EN 14509.

Deklarowane parametry oparte są na odpowiednich testach, których wyniki porównywane są do wyników odniesienia. Każdy producent jest odpowiedzialny za autentyczność deklarowanych wartości, a tylko ogniowa klasyfikacja techniczna materiału, nazywana „reakcją na ogień", wymaga kontroli ze strony niezależnej instytucji.

Wraz z oznakowaniem CE, niektóre właściwości techniczne płyt PAROC uległy zmianie. W rezultacie tego istotne jest, aby zawsze używać najnowszej wersji Poradnika Technicznego dla rozwiązań płyt warstwowych PAROC.