Kominy i kominki są często narażone na bardzo wysokie temperatury. Dlatego mogą wymagać rozwiązań izolacyjnych, które nie tylko są niepalne, ale które również zachowują swoją formę i wytrzymałość na ściskanie nawet przy wysokich temperaturach.

Fire protection, chimney
Produkty PAROC zapewniają nie tylko doskonałą izolację termiczną kominów, lecz działają również jako zabezpieczenia przeciwpożarowe dla całego budynku. Izolacja z wełny mineralnej PAROC przedłuża również żywotność kominów poprzez zapobieganie chłodzeniu spalin do temperatury, w której będą się skraplać i pozostawiać agresywny osad na wewnętrznej powierzchni rury.