Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Opublikowano Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju Paroc za 2016 rok

18 kwi 2017

Paroc opublikował dzisiaj Raport dotyczący Zrównoważonego Rozwoju za 2016 rok. Obejmuje on przegląd działalności i zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami raportowania Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (ang.: GRI) G4 (Core). Raport omawia gospodarczą, społeczną i środowiskową odpowiedzialność w kluczowych obszarach i przedstawia zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju w Paroc, wliczając cele i postępy.„Zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań w budynkach wpływa bezpośrednio na wyniki środowiskowe, poprzez wydajność energetyczną, ograniczanie odpadów i niskie emisje. Poprawia się jakość życia mieszkańców, pracowników i wspólnot, które oni tworzą. Jeżeli dołączymy do tego nasz wewnętrzny program wydajności i odpowiedzialność wobec udziałowców i pracowników, jasno widać, że Paroc łączy trzy najważniejsze zasady brane pod uwagę – wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe” podsumowuje Kari Lehtinen, Dyrektor Generalny.

Raport jest dostępny w języku angielskim na stronie www.paroc.com [link]
Publikowany jest wyłącznie w formacie cyfrowym.