Paroc is certified for Eurofins Indoor Air Comfort GOLD

Certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD dla produktów Paroc

Coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach a więc jakość powietrza wewnątrz zyskuje na znaczeniu. Jako następny krok w procesie wprowadzania innowacji w celu osiągnięcia lepszego środowiska, Paroc dokonał certyfikacji grupy produktów HVAC zgodnie ze schematem Eurofins Indoor Air Comfort® Gold - najbardziej ambitną marką w Europie cechującą się niską emisją.

Ogólna klasyfikacja emisji dla materiałów budowlanych

W celu osiągnięcia lepszej jakości powietrza wewnątrz, produkty zaprojektowane do użytku w budynkach i przestrzeniach wewnętrznych muszą odpowiadać ścisłym ograniczeniom w zakresie emisji chemicznej, co przyczynia się do stworzenia zdrowszych wnętrz. Celem nieobowiązkowej klasyfikacji emisji Indoor Air Comfort® jest poprawa rozwoju i użytkowania materiałów budowlanych o niskiej emisji. Klasyfikacja emisji jest różna dla różnych produktów.

Certyfikowane produkty

Od maja 2017 wszystkie wymienione poniżej elementy rurowe, maty i maty lamelowe HVAC są certyfikowane zgodnie ze schematem Eurofins Indoor Air Comfort® Gold spełniając najwyższe wymagania związane z emisją w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Paroc Hvac products
 

red stripe divider

Eurofins – Nieobowiązkowy system znakowania

Eurofins Indoor Air Comfort® jest nieobowiązkowym systemem znakowania otwartym dla wszystkich producentów produktów budowlanych. Klasyfikacja ta nie odrzuca oficjalnych kodeksów budowlanych ani ich interpretacji. Jednakże, wielu deweloperów, architektów i inżynierów projektowych traktuje produkty klasyfikowane zgodnie z Eurofins z większą przychylnością w momencie wybierania materiałów do swoich projektów, w celu promowania zrównoważonej budowy o wysokiej jakości.

Program Indoor Air Comfort

Na terenie całej Europy, EU ecolabel mogła zdecydować się zaoferować kombinację obejmującą wszystkie specyfikacje europejskie dotyczące emisji lotnych związków organicznych w jednej etykiecie, zamiast tego zdecydowano się po prostu stworzyć nową etykietę. Obecnie Indoor Air Comfort wypełnia lukę w tym stosowanym na terenie całej Europy systemie znakowania.

Indoor Air Comfort:
Etykieta ta łączy wszystkie przepisy europejskie dotyczące emisji lotnych związków organicznych z produktów do powietrza w pomieszczeniach - poprzez skopiowanie i połączenie ze sobą najbardziej rygorystycznych wymagań prawnych, jakie zostały nałożone w każdym kraju UE. Produkt oznaczony znakiem Indoor Air Comfort będzie odpowiadał wszystkim wartościom granicznych zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane przez wszystkie przepisy w całej Europie.

Indoor Air Comfort GOLD: Etykieta ta łączy wszystkie właściwe przepisy europejskie oraz większość nieobowiązkowych etykiet związanych z emisją lotnych związków organicznych z produktów - poprzez skopiowanie i połączenie ze sobą najbardziej rygorystycznych wymagań, jakie zostały nałożone w każdym kraju UE. Sprawia to, że Indoor Air Comfort GOLD jest najbardziej ambitną etykietą dotyczącą niskiej emisji w całej Europie.

Stąd też certyfikowane produkty to te o najlepszej w swojej klasie niskiej emisji a jednocześnie dobre w odniesieniu do jakości powietrza w pomieszczeniach.