Wełna kamienna PAROC chroni przed ogniem

Wełna kamienna PAROC chroni przed ogniem

 

Izolacje w znaczący sposób wpływają na obciążenie ogniowe budynków, dlatego od doboru odpowiednego materiału w bardzo dużym stopniu zależy ogólne bezpieczeństwo pożarowe obiektów. W przypadku wszystkich konstrukcji najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niepalnych produktów posiadających klasyfikację A1 lub A2-s1,d0.

 

Wełna kamienna PAROC

  • Jest niepalna
  • Posiada klasę A1 – najwyższą europejską klasę reakcji na ogień dla materiałów budowlanych
  • Zachowuje swoje ogniochronne właściwości w temperaturze do 1000ºC
  • Pozwala zachować odporność ogniową konstrukcji nawet do 4 godzin
  • Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia
  • Chroni materiały palne nawet do 60 minut
  • Nie wymaga konserwacji i zapewnia ochronę w trakcie pełnego cyklu życia budynku
  • Pozwala zyskać cenny czas na ewakuację budynku
  • Może być wykorzystywana w najbardziej ekstremalnych warunkach, na przykład w przemyśle morskim czy elektrowniach
  • W warunkach pożaru wydziela jedynie niewielkie ilości dymu