PAROC Pro Lock. Zamknięcie na straty ciepła!

W większości zakładów przemysłowych mamy do czynienia z instalacjami transportującymi parę lub inne gorące media. Aby utrzymać optymalne temperatury procesów oraz zapobiec kosztownym stratom ciepła i energii, niezbędne jest zastosowanie skutecznego systemu termoizolacji.

Izolacje rurociągów z reguły montuje się w trakcie zaplanowanych przestojów. Oznacza to, że podczas instalacji temperatura powierzchni przewodów jest zbliżona do temperatury panującej w otoczeniu.
W momencie ponownego nagrzania się rurociągów dochodzi do ich rozszerzenia cieplnego. Jeżeli nie weźmiemy tego zjawiska pod uwagę podczas projektowania i montażu izolacji, może ono doprowadzić do poważnych strat energii z układu.

W przypadku wysokotemperaturowych systemów przemysłowych, dwuwarstwowa izolacja jest często niezbędna, aby zapobiec otwieraniu się połączeń pomiędzy jej odcinkami. Paroc ma w ofercie rozwiązania dla systemów dwuwarstwowych oraz DODATKOWO innowacyjne rozwiązanie jednowarstwowe PAROC Pro Lock.

Zdjęcie po prawej przedstawia porównanie standardowej otuliny izolacyjnej z otuliną PAROC Pro Lock w warunkach testu przeprowadzonego zgodnie z normą EN 14707.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Mniej strat ciepła

Z otulinami PAROC Pro Lock rurociągi przemysłowe zyskują efektywna ochronę: zamki typu Z zapewniają ciągłość izolacji, nawet w przypadku rozszerzenia termicznego przewodów. To skuteczność dwóch warstw izolacji przy pojedynczym montażu. Otuliny PAROC Pro Lock dostępne są w trzech wariantach o różnej gęstości wełny: 100, 120 oraz 140 kg/m3.

Parametry izolacyjne instalacji przemysłowych nierzadko kopiowane są z projektu na projekt. W rezultacie często zaprzepaszcza się świetną okazję na zmniejszenie strat ciepła, ograniczenie emisji CO2, zminimalizowanie ryzyka i czasu potencjalnego przestoju, nie wspominając o oszczędnościach finansowych. Otwarcie się na nowe, innowacyjne rozwiązania izolacyjne takie jak PAROC Pro Lock rodzi ogromne korzyści zarówno dla włodarzy zakładów, jak i dla całego środowiska.
Korzyści PAROC Pro Lock

• Bardziej zaawansowana technologia eliminująca problem mostków termicznych
• Straty cieplne niższe o 25% w porównaniu do mat na siatce
• Cieńsza izolacja
   - mniejsza powierzchnia zewnętrzna i mniej materiału na pokrycie
   - zajmuje mniej miejsca podczas montażu i eksploatacji
   - niższe koszty i szybsza instalacja (w porównaniu do izolacji dwuwarstwowej)
• Nie wymaga konstrukcji wsporczych
• Rozszerzalność cieplna metalowego rurociągu nie powoduje otwarcia zamku typu Z
• Skrócony czas przestoju podczas konserwacji
• Rozwiązanie wspierające zrównoważony rozwój

Zainteresowany obliczaniem strat ciepła i energii w izolacji termicznej?