Cele i raporty zrównoważonego rozwoju

Paroc jest częścią globalnej grupy Owens Corning, która znajduje się na listach Fortune 500 oraz Dow Jones Sustainability Index. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza spełnianie aktualnych potrzeb, a jednocześnie troskę o stan naszej planety dziś i w przyszłości. Naszym zobowiązaniem we wszelkiej działalności jest troska o przyszłość naszej planety i jej mieszkańców, a jednocześnie dbałość o to, aby korzyści z zastosowania materiału były odczuwalne dla wszystkich interesariuszy.
Jako producent działający w skali globalnej, wiemy że sposób w jaki realizujemy nasze operacje ma ogromne znaczenie. Aby pozostać firmą o dodatnim bilansie względem otaczającego nas świata, pozytywny wpływ naszych pracowników i produktów na środowisko musi przewyższać nasz ślad węglowy (wpływ negatywny). Z dumą przyznajemy, że mamy na koncie znaczące postępy jeśli chodzi o ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności, jednak nasza praca na tej płaszczyźnie jeszcze się nie skończyła.

Nasze cele do roku2030 uwzględniają:

• Podwojenie pozytywnego wpływu naszych PRODUKTÓW na środowisko
• Zmniejszenie o połowę negatywnego wpływu naszej DZIAŁALNOŚCI na środowisko
• Ograniczenie do zera URAZÓW w miejscu oraz poprawa JAKOŚCI ŻYCIA naszych pracowników i ich rodzin
• Rozwój programów RÓŻNORODNOŚCI I PARTYCYPACJI w środowisku pracy
• Wywieranie pozytywnego wpływu na LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Co to w praktyce oznacza dla Paroc? Nasze cele do roku 2030 prezentują się następująco:

• Zamknięcie obiegu poprzez ZEROWĄ ILOŚĆ ODPADÓW z zakładów
• OGRANICZENIE naszych emisji CO o 50%
• OGRANICZENIE wykorzystywanych tworzyw sztucznych o 30%
• Rozszerzenie programu REWOOL, w ramach którego odpady z projektów klientów zostają poddane recyklingu
• Wprowadzenie do oferty produktów NISKOWĘGLOWYCH