Knowhow

Surowiec, z jakiego wykonuje się dany produkt, jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem jego właściwości. Składnikami wełny mineralnej są skały wulkaniczne, zazwyczaj bazalt lub gabro, anortozyt i dolomit, które stanowią 96-98% jej masy. Pozostałe 2-4% składu wełny mineralnej to spoiwo organiczne. Tym spoiwem jest zazwyczaj żywica fenolowo-formaldehydowa, która wymaga utwardzenia w podwyższonych temperaturach. Wełna mineralna jest wytwarzana przez topienie skał w piecu (żeliwiaku) w temperaturze 1500°C. Jako źródło energii cieplnej wykorzystywany jest koks lub energia elektryczna.

 Produkcja wełny mineralnej obejmuje kilka etapów:

 • Ogrzewanie skał w wysokiej temperaturze                                         PAROC material stones
 • Rozwłóknianie uzyskanej lawy na drobne włókna
 • Dodawanie niewielkiej ilości materiałów wiążących (olej i silan)
 • Kompresja pierwotnej maty do wymaganej gęstości i ponowne 
  ogrzewanie w celu utwardzenia spoiwa żywicznego
 • Cięcie lub formowanie maty z wełny mineralnej do wymaganych 
  rozmiarów lub kształtów

Production Line PL

Cięcie
Wełna mineralna jest cięta do wymaganego rozmiaru i kształtu – na przykład na rolki, płyty, panele - lub jest formowana na życzenie klienta tak, aby dostosować ją do innych produktów. Skrawki i inne odpady wełny mineralnej są zawracane z powrotem do procesu produkcyjnego.

Pakowanie
Dzięki swojej imponującej elastyczności, wełna mineralna może być skompresowana aby zredukować jej objętości podczas pakowania, dzięki czemu jest tańsza i łatwiejsza w transporcie i obsłudze.

Gazy i odpady
Odpady, takie jak skrawki, zawracane są do procesu produkcyjnego redukując ilość materiału wejściowego i zapotrzebowanie na energię.
Gazy z procesów produkcyjnych są czyszczone w filtrach i dopalaczach gazów wylotowych w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

 

Ze względu na naturalne, trwałe i niepalne surowce używane do produkcji wełny mineralnej, ma ona wyjątkową zdolność do:

 • Oszczędzania energii
 • Redukcji zanieczyszczeń
 • Zapobiegania hałasowi
 • Zmniejszania zagrożenia pożarowego
 • Ochrony życia i mienia w przypadku pożaru

 

Obejrzyj film „Opowieść o wełnie mineralnej" przygotowany przez EURIMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Izolacyjnych)  

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.