Akustyka

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących obiektów budowlanych zawartych w unijnym Rozporządzeniu dot. Wyrobów Konstrukcyjnych (CPR) jest ograniczenie hałasu. Dokument interpretacyjny: Ochrona przed hałasem.

W większości krajów istnieją obecnie przepisy dotyczące środowiska akustycznego, które uwzględniają takie czynniki, jak:

• Hałas przenoszony z obiektów przemysłowych do środowiska
• Hałas komunikacyjny przedostający się do budynków
• Poziom hałasu wewnątrz warsztatów i budynków
• Redukcja hałasu pomiędzy pomieszczeniami w budynku

 

Potrzeba dobrych rozwiązań akustycznych w budynkach gwałtownie rośnie wraz z dążeniem do planowania i budowania w obszarach o coraz większym zagęszczeniu z bliskim położeniem dróg komunikacyjnych. Również poziom zapotrzebowania na budynki o wysokiej klasie izolacji akustycznej i akustyce pomieszczeń wzrasta na wielu rynkach. W niektórych przypadkach przepisy budowlane zostały już poprawione i wymagają lepszej izolacji akustycznej i akustyki pomieszczeń.

Sound landing page

 

Ważne jest, aby nie pomylić pojęć "izolacja akustyczna" i "pochłanianie dźwięku". Materiały pochłaniające dźwięk, np. wełna mineralna nie zapewniają znaczącej izolacji akustycznej, ponieważ mają niską masę i są przepuszczalne dla powietrza. Mogą one przyczynić się do zmniejszenia poziomu dźwięku w hałaśliwym pomieszczeniu lub zwiększyć izolacyjność akustyczną w konstrukcji budynku.

Specjalny projekt akustyczny jest potrzebny, aby stworzyć odpowiednie przestrzenie dla planowanych funkcji. W zasadzie, istnieją dwa związane z dźwiękiem czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania budynku:
• Wybór cichego sprzętu (np. windy, pompy, urządzenia grzewcze i wentylacyjne, itp.).
• Zarządzanie dźwiękiem w budynku za pomocą akustyki pomieszczenia i izolacji dźwiękowej.

Włóknista wełna mineralna (kamienna) PAROC jest doskonałym materiałem dźwiękochłonnym

Właściwości dźwiękochłonne materiału są wyrażane przez współczynnik pochłaniania dźwięku α, (alfa) będący funkcją częstotliwości. Alfa (α) wynosi od 0 do 1,00 (od całkowitego odbicia do całkowitego pochłaniania).

Wełna mineralna PAROC jest włóknista. Składa się ze spójnego materiału i pustych przestrzeni. Zdolność do pochłaniania dźwięku wzrasta wraz z częstotliwością i jest silnie związana z grubością; zwłaszcza gdy materiał pochłaniający jest sztywno zamocowany na ścianie lub na innej twardej powierzchni.

Dla niskich częstotliwości dźwięku, szczelina między absorberem a powierzchnią odbijającą lub ścianą zwiększa pochłanianie (absorpcję) dźwięku.

 Pochłanianie dźwięku

Ilustracja: Krzywe pochłaniania dźwięku dla wełny mineralnej PAROC przy grubości 30 mm (zielona), 50 mm (czerwona) i 100 mm (niebieska).

 

Wełna mineralna PAROC jest doskonałym materiałem do izolacji akustycznej konstrukcji

Aby zapobiec przenoszeniu dźwięku, należy zakłócić fale dźwiękowe przez:
• Wypełnienie ubytków w ścianach tak, aby nie przyczyniać się do rezonansu
• Układanie podłogi pływającej w celu tłumienia dźwięków uderzeń w podłogę
• Izolację wibrujących maszyn tak, aby zmniejszyć drgania

Ze względu na unikalne właściwości wełny mineralnej, jest ona powszechnie używana we wszystkich tych zastosowaniach. Na przykład w ścianach działowych, wełna mineralna porowata i przepuszczająca powietrze, jest najbardziej ekonomicznym materiałem izolacji akustycznej. Wypełniając ściany działowe daje ona 5-10 dB poprawy w porównaniu ze ścianą o pustej konstrukcji.

 Ściana działowa z wełną Paroc

Poniższa ilustracja przedstawia redukcję dźwięku dla ściany z pojedynczymi płytami g-k z i bez wypełnienia wełną mineralną.

Izolacyjność akustyczna przegrody