Hałas - system HVAC

W większości pomieszczeń, najczęstszym źródłem zakłócającego hałasu jest hałas systemów mechanicznych lub hałas systemów grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC). Poniżej wymieniono kilka czynników, które należy uwzględnić przy projektowaniu różnych instalacji w budynkach:

 

  • Lokalizacja różnych maszyn i urządzeń HVAC w budynku powinna być wybrana właściwie na początku  projektu budowlanego.
  • Sprzęt HVAC powinien być starannie wybrany i powinien cechować się niskim poziomem emisji dźwięków.
  • Wszystkie możliwe wibracje z urządzeń powinny odizolowane.
  • Hałas wentylatorów powinien być izolowany za pomocą tłumików.

Poniżej przedstawiono przykład tłumienia dźwięku w 500 mm kanale prostokątnym:


HVAC noise 


Izolacyjność kanałów wentylacyjnych