Klasyfikacja dźwiękochłonności

Zdolność materiału do pochłaniania dźwięku jest zazwyczaj przedstawiana za pomocą współczynników pochłaniania dźwięków, mierzonych w różnych częstotliwościach. W praktyce oznacza to, że jeden materiał ma wiele różnych współczynników pochłaniania w zależności od częstotliwości dźwięku.

Przy określaniu odpowiedniej klasy pochłaniania dźwięku (absorpcji) dla każdego produktu, produkt jest najpierw poddany pomiarom zgodnym z normą EN ISO 354. Wynikiem tego testu jest krzywa absorpcji, która wskazuje współczynniki pochłaniania dźwięku dla każdej częstotliwości użytej w badaniu.

Ważony współczynnik pochłaniania (absorpcji) dźwięku (αw) jest wynikiem porównania wartości współczynnika pochłaniania dźwięku przy standardowych częstotliwościach i krzywej odniesienia, zgodnie z ISO 11654. Wartość αw jest deklarowana przez wszystkich dostawców sufitów podwieszanych w Europie, ponieważ jest to metoda, która została przyjęta jako norma dla oznakowania CE dla sufitów podwieszanych.

 Norma EN ISO 11654 służy również do klasyfikacji materiałów dźwiękochłonnych na podstawie zmierzonych krzywych absorpcji - od kategorii A do E. Klasa A ma najlepszą dźwiękochłonność, a klasa E najsłabszą. Metoda instalacji wraz z właściwościami materiału mają duży wpływ na wynik.
Ten system klasyfikacji pozwala projektantom porównać i wybrać odpowiedni materiał dźwiękochłonny do różnych zastosowań.

Płyty dźwiękochłonne do izolacji akustycznej, wykonane z wełny mineralnej, są zazwyczaj zaliczane do klasy A (najlepszej).

 

Przykład: Porównanie różnych produktów na podstawie ich klasy dźwiękochłonności.

Produkt 1 ma klasę A dźwiękochłonności, podczas gdy produkt 2 klasę C, przy tej samej metodzie instalacji. Oznacza to, że współczynnik absorpcji produktu 1 jest o 50% lepszy niż produktu 2. Zadaniem jest zaprojektowanie pokoju zabaw w przedszkolu o czasie pogłosu wynoszącym 0,6 sekundy. Po obliczeniu ilości potrzebnego materiału absorpcyjnego możemy zobaczyć, że wymiary pomieszczenia są takie, że produkt 1 musi pokrywać cały sufit w pomieszczeniu, a także dużą część ścian, aby osiągnąć wymagany czas pogłosu. Jeśli wybierzemy produkt 2, to musimy zastosować półtora raz więcej produktu niż w przypadku produktu 1, w celu osiągnięcia tego samego czasu pogłosu. W praktyce sytuacja prowadzi do tego, że nie ma wystarczająco dużej platformy montażowej dostępnej dla produktu 2.  


αw  Klasa pochłaniania dźwięku
1.00–0.95–0.90  A
0.85–0.80  B
0.75–0.70–0.65–0.60  C
0.55–0.50–0.45–0.40–0.35–0.30  D
0.25–0.20–0.15  E
0.10–0.05–0.00  Nie klasyfikowane

Klasy pochłaniania dźwięku