Przegrody akustyczne

Przegrody akustyczne, takie jak ściany czy ekrany, są przeznaczone do tworzenia cienia akustycznego poprzez blokowanie swobodnego przepływu fal dźwiękowych. Redukcja poziomu dźwięku w strefie cienia za przegrodą zależy od jego częstotliwości. Przy wysokich częstotliwościach, efekt bariery jest oczywisty, jednak przy niskich częstotliwościach (duża długość fali) efekt cienia jest mniejszy.

Lokalizacja bariery dźwiękowej musi być dobrze dobrana. Najlepsze działanie przegrody ma miejsce gdy dźwięk jest zmuszony do "podróży" jak najbardziej oddalonej od najprostszej drogi dźwięku i gdy zmiana jego kierunku następuje pod największym kątem. Najlepszy efekt ekranu ma miejsce wtedy, gdy jest on umieszczony blisko źródła hałasu. Połowa odległości pomiędzy tymi dwoma elementami jest położeniem najgorszym. Izolacyjne wyciszenie przez ekran zależy głównie od efektywnej wysokości ekranu (H) oraz jego szerokości, w porównaniu do wielkości źródła hałasu (patrz ilustracja poniżej).

Sound barriers


Przegrody wewnątrz budynków muszą być zawsze połączone z dachem absorbującym dźwięki, aby uniknąć odbicia. Normalnie izolacyjność akustyczna przegrody wewnątrz budynku wynosi około 5-10 dB. Wskaźnik izolacyjności akustycznej dla przegrody musi wynosić około 20 –25 dBA.

 

Sound barriers