Efektywne energetycznie procesy przemysłowe

Wiele procesów przemysłowych wymaga dużych ilości ciepła i energii mechanicznej. W Unii Europejskiej sektor przemysłowy przyczynia się do zużycia 27% energii końcowej.

Optymalizacja zużycia energii w systemach przemysłowych prowadzi do korzystnego oddziaływania na środowisko i oszczędności kosztów. W każdym procesie lub zakładzie przemysłowym, właściciele i spółki obsługujące chcą mieć pewność, że ich inwestycje przynoszą optymalną funkcjonalność, wydajność i, oczywiście zysk. Obszary, w których można osiągnąć lepszą efektywność energetyczną i oszczędności to:

  • Rurociągi technologiczne, zwłaszcza o wysokich temperaturach
  • Skrzynie zaworowe i kołnierze
  • Ścian zbiorników i dachy
  • Wymienniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe
  • Kotły
  • Kanały dymowe
  • Urządzenia i filtry
  • Kominy przemysłowe
  • Konstrukcje specjalne

Prostym sposobem na zwiększenie efektywności i wydajności procesów jest zapewnienie, że są one właściwie zaizolowane; minimalizacja zużycia energii oraz maksymalizacja efektywnego okresu eksploatacyjnego zakładu to niezwykle cenne korzyści jakie daje dobrze zaizolowany proces. Zużycie energii można zmniejszyć po prostu poprzez utrzymanie strat cieplnych w transferze ciepła na minimalnym poziomie.

W przemyśle, istnieje duży potencjał obniżania poziomu strat cieplnych. Zbyt często specyfikacje techniczne są po prostu skopiowane z poprzednich projektów, a niektóre z nich liczą sobie już dziesiątki lat. Przez lepsze zaizolowanie procesów, można osiągnąć wiele korzyści: oszczędność energii i środków, zmniejszenie emisji CO2 i osiągnięcie bardziej efektywnych procesów.  

 

Oszczędności ekonomiczne

Ilustracja: Jedna inwestycja w efektywność energetyczną procesu przemysłowego generuje coroczne oszczędności w kosztach energii.

Rury i instalacje w zakładach przemysłowych często transportują materiały podgrzewane, takie jak np. ciepła woda. Optymalny proces produkcji wymaga, aby wytwarzane ciepło było utrzymywane na stałym poziomie przez cały proces. Kiedy rury i instalacje nie są odpowiednio izolowane, dochodzi do strat ciepła i więcej energii jest potrzebne do utrzymania tego stałego poziomu. Jednak w wielu procesach, niektóre elementy, takie jak zawory, kołnierze nie są w ogóle izolowane. Również niewłaściwa konserwacja elementów izolacyjnych w procesie technologicznym powoduje co roku ogromne straty ciepła.

Branża budowlana zostawiła daleko w tyle przemysł pod kątem przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Jeśli porównamy poziom izolacji w domach pasywnych i elektrowniach, zobaczymy, że temperatury w tych systemach różnią się znacznie. Ze względu na wysokie temperatury w elektrowniach utrata ciepła jest znacznie większa niż w przypadku domów pasywnych. Ale jeśli porównać poziomy izolacji stosowane do zmniejszenia tych strat, różnica jest ogromna.


Normy dotyczące strat ciepła: Porównanie przemysłu i branży budowlanej

  Elektrownia Aktualne normy budowlane  Dom pasywny
Temperatura  250 °C - 640 °C   18 °C - 22 °C 18 °C - 22 °C 
 Strata ciepła (AGI Q101)  150 W/m2  < 10 W/m2  < 3 W/m2
 Grubość izolacji  100 mm 100 mm  350mm - 500 mm 

Żródło: eiif.org

Bardzo często, izolacja przemysłowa ma bardzo wysokie wymagania. Zakres temperatur w urządzeniach sięga 600-800 stopni Celsjusza, a procesy są zlokalizowane głównie na świeżym powietrzu. Aby zapewnić dobre właściwości termiczne i mechaniczne, izolacja musi mieć również dobrą odporność na wodę i właściwości zapobiegające korozji. Często procesy znajdują się blisko morza, gdzie ryzyko korozji jest szczególnie duże.

Grupa Paroc jest członkiem Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (European Industrial Insulation Foundation - EIIF).
Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych została założona w 2009 roku i zrzesza czołowych europejskich wykonawców i producentów izolacji. Jest ona neutralną instytucją typu non-profit i promuje używanie izolacji przemysłowych jako najlepszą metodę wspomagającą zrównoważony rozwój i rentowność. Programy EIIF podnoszą świadomość społeczeństw dotyczącą korzyści jakie daje stosowanie izolacji. Fundacja ma na celu wykazanie ukrytego potencjału izolacji i promowanie działań na rzecz rozwiązań izolacyjnych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. 

 

Czytaj więcej >>

http://www.eiif.org/default.asp

 

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie