Ogień

Izolacje będą odgrywały coraz ważniejszą rolę ze względu na rosnące wymagania efektywności energetycznej budynków i instalacji. Grube warstwy izolacyjne mogą znacznie zwiększyć obciążenie ogniowe budynku, stąd też wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w całym budynku.

Wełna kamienna PAROC jest niepalna

  • Produkty PAROC z wełny kamiennej są wykonane z naturalnego kamienia (96-98%) i niewielkiej ilości lepiszcza (ok. 2-4%), które dodawane jest podczas procesu produkcyjnego. Surowce, z jakich wykonane są produkty, są zazwyczaj dobrym wskaźnikiem ich późniejszych właściwości przeciwpożarowych. Wełna kamienna, ze względu na zastosowanie w niej surowców nieorganicznych, jest bardzo dobrym izolatorem przeciwogniowym. 
  • Wełna kamienna PAROC to unikalne połączenie doskonałych właściwości izolacji termicznej i akustycznej z właściwościami przeciwpożarowymi. Wełna kamienna jest również używana w warunkach, gdzie istnieją różne bardzo wysokie wymagania w stosunku do izolacji, np. w przemyśle stoczniowym i w elektrowniach atomowych.  

Zgodnie z przyjętą w 2000 roku klasyfikacją, wszystkie wyroby budowlane zostały podzielone na klasy A1, A2, B, C, D, E, F od najbezpieczniejszych z klasy A1 do wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań (ponieważ żadnych istotnych wymagań nie są w stanie spełnić).

Wełna kamienna PAROC spełnia wymagania najwyższej Europejskiej klasy ogniowej A1.

Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dwie dodatkowe: w zakresie wydzielania dymu i w zakresie występowania płonących kropli/cząstek. 

Używając tego systemu klasyfikacji, można określić jak bardzo materiał przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, łącznie z tym, czy dany materiał ma tendencję do powodowania rozgorzenia. Niepalne materiały i produkty (klasy A1 i A2) nie powodują rozgorzenia. Na przykład:Produkty PAROC z wełny kamiennej bez powłok są sklasyfikowane w Europejskiej klasie A1, natomiast produkty pokryte folią aluminiową lub powłoką z włókna szklanego są przeważnie sklasyfikowane w europejskiej klasie A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), co oznacza, że nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, wydzielają niewielkie ilości dymu i nie wydzielają kapiących kropel. Płyty warstwowe PAROC są również zaliczane do klasy A2-s1, d0.

Wełna kamienna przed i po działaniu ognia

Ilustracja: Wełna kamienna przed i po działaniu ognia w temperaturze 750 °C (EN ISO 1182).

 

Wełna kamienna PAROC zachowuje swoje ogniochronne właściwości nawet przy 1000⁰C.

Wełna kamienna PAROC charakteryzuje się wyjątkowo wysoką temperaturą topnienia, która wynosi około 1000⁰C. Zapewnia to dłuższą ochronę konstrukcji danego budynku. Oto przykłady:

  • Obciążona konstrukcja stalowa traci swój margines bezpieczeństwa projektowego w temperaturze około 450-550°C, w zależności od gatunku użytej stali. Z ochroną przeciwpożarową PAROC stal może wytrzymać pożar trwający do czterech godzin. 
  • Ściana, która jest barierą ogniową, wykonana z płyt warstwowych PAROC chroni życie, mienie i przyczynia się do ratowania sąsiadującego obszaru w przypadku pożaru. Konstrukcje z płyt warstwowych PAROC spełniają wymagania odporności ogniowej do czterech godzin w przypadku ścian i do jednej godziny w przypadku sufitów. 
  • Ściany wewnętrzne muszą zapobiegać przenikaniu ognia z jednej chronionej strefy do drugiej. Odporność ogniowa takich ścian może zostać znacznie zwiększona dzięki zainstalowaniu w niej płyt PAROC z wełny kamiennej. 
  • Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia między wydzielonymi za pomocą ścian obszarami, przejścia instalacji (np. przewody i rury) muszą być tak zaprojektowane, by nie została zmniejszona wytrzymałość ogniowa konstrukcji oddzielających. Izolacja musi być wystarczająco dobra, aby zapobiec przenoszeniu ciepła ze strony gorącej na stronę zimną. Izolacja instalacji i przejść przez ściany może być wykonana z niepalnej wełny mineralnej.