Remont zapewniający bezpieczeństwo pożarowe

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2012 wymaga, aby państwa członkowskie zapewniały, że budynki poddawane ważniejszym remontom mają aktualizowaną charakterystykę energetyczną budynku lub jego remontowanej części, w celu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej.

Krajowe kodeksy budowlane są zazwyczaj przygotowywane dla nowych budynków. W kodeksach, założeniem jest, że jedynymi osobami na placu budowy w trakcie procesu budowlanego są budowlańcy i ich bezpieczeństwo jest gwarantowane przez wykonawcę budynku. W przypadku remontu budynku mieszkalnego, może być aż 150 osób mieszkających w obszarze prac w tym samym czasie. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych ludzi?

Ze względu na zwiększone ryzyko spowodowane dużą liczbą osób, które mogą ucierpieć, programy remontowe muszą być dokładnie zarządzane, aby zagwarantować, że użycie materiałów bezpiecznych ogniowo będzie priorytetem tam, gdzie to możliwe i że bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie będzie zagrożone w żaden sposób w czasie remontu ani później.

Wybór materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego. Nowoczesne materiały i metody budowlane mogą znacznie zwiększyć wzrost temperatury i tym samym mocno przyspieszyć rozprzestrzenianie się płomieni, a także generowanie bardziej toksycznego dymu. Czas potrzebny, aby mały pożar przeistoczył się w pożar wielki, to obecnie około zaledwie 3-5 minut, w porównaniu do 15 minut lub więcej w latach 1950.(2) Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla czasu bezpiecznej ewakuacji mieszkańców/użytkowników z budynku i oznacza znacznie większe wyzwania dla straży pożarnej po jej przybyciu na miejsce.

Oznakowanie materiałów w różnych systemach budowlanych (ETA, Europejska Aprobata Techniczna) pozwala wykorzystać wysoce palne materiały w częściach systemu (np. ETICS, Zewnętrzne Systemy Kompozytowej Izolacji Termicznej). Badania pożarowe dla materiałów izolacyjnych w tych systemach są prowadzone w zastosowaniach końcowych, co oznacza, że w ETICS warstwa izolacji pokryta jest niepalną zaprawą podczas próby ogniowej. Zatem bezpieczeństwo pożarowe tego systemu opiera się głównie na warstwie zaprawy, która zostanie zainstalowana jako ostatnia.

W trakcie remontu, wiele struktur i warstw ochronnych jest usuwanych w celu ułatwienia dostępu, a budynek zostaje pokryty materiałem rozpiętym na rusztowaniach, aby zapewnić ochronę podczas wykonywania remontu. Za tą pokrywą warstwa izolacji jest całkowicie bez ochrony przeciwpożarowej. Kanały, kable, przewody i rozdzielnice mogą również być odsłonięte i remontowane w tym samym czasie. Kanały utworzone przez pokrywy i instalacje mogą generować przepływ powietrza, który przyspiesza rozprzestrzenianie się pożaru i dymu do innych części budynku, gdzie może do samozapłonu. Zagrożenia te są zbyt często lekceważone, a nawet pomijane, z tragicznymi konsekwencjami.

Korzystanie z materiałów niepalnych i z usług dobrze wyszkolonych instalatorów może przyczynić się do utrzymania niskiego poziomu ryzyka. Klasyfikacja ogniowa dokonana na podstawie zastosowania końcowego powinna być również uregulowana w krajowych kodeksach budowlanych w odniesieniu do remontów. Wszystkie nakładane warstwy materiału powinny mieć ten sam poziom bezpieczeństwa jak gotowy system.

Dotkliwość dużych pożarów cały czas rośnie. Sześćdziesiąt procent obywateli Europy będzie narażonych na pożar w trakcie swojego życia - ważne jest, aby bezpieczeństwo pożarowe było traktowane jako priorytet, zwłaszcza w dużych budynkach o wysokiej liczbie użytkowników/mieszkańców gdzie obywatele Europy są najbardziej zagrożeni.