Zarządzanie w zagrożeniach pożarowych

Niebezpieczeństwo związane z pożarem

Wszystkie firmy powinny uważać ogień za jedno z głównych spośród zagrożeń, z którymi mają do czynienia.
Zagrożenia mogą być różnej natury. Na przykład:

  • Plany produkcyjne, które uwzględniają produkcję na ostatnią chwilę, są czułe na wszelkie zakłócenia w produkcji własnej lub produkcji poddostawców. 
  • Przerwy w pracy komputerów. Ręczna obsługa często nie jest możliwa. 
  • Utrata budynków, maszyn i materiałów. 
  • Utrata specjalistycznego sprzętu, który był konstruowany i usprawniany przez dziesięciolecia.
  • Utrata kluczowych osób i kompetencji. Ryzyko że pracownicy, którzy czują się niepewnie podczas długich przestojów operacyjnych, rezygnują z pracy. 
  • Utracone przychody. 
  • Strata klientów, opinii firmy i udziału w rynku. 
  • Niespodziewane i wtórne koszty. 
  • Nadmierne koszty ubezpieczenia pożarowego.

Odpowiedzialne osoby muszą zagwarantować, że plan kontroli budynku jest sporządzony i przestrzegany. Należy zapewnić, że spełniane są wymagania przeciwpożarowe zawarte w lokalnych przepisach oraz zabezpieczone są interesy właścicieli budynków.

Ubezpieczenie od pożaru

Ubezpieczeniem od pożaru można objąć budynki, maszyny i materiały, jak również utracone przychody z tytułu przerwanych operacji.

Ubezpieczenie od pożaru może stanowić znaczną część kosztów utrzymania budynku. 

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą swobodnie określać składki ubezpieczeniowe w zależności od między innymi: przeznaczenia budynku, jego typu i lokalizacji, czynników ryzyka w trakcie produkcji, możliwości zapalenia od sąsiednich budynków, własnych statystyk dotyczących szkód oraz innych czynników rynkowych. Techniczne obniżki składek są również możliwe, jeśli zainstalowane są alarmy pożarowe, tryskacze oraz wewnętrzne środki do gaszenia pożarów.