Przepisy budowlane

Wybór rozwiązań strukturalnych w trakcie planowania budynku, jest dla projektanta równie ważną kwestią, jak wybór niezawodnych produktów o właściwościach odpowiednich dla planowanego działania i usług prowadzonych w budynku.

Dyrektywa o Wyrobach Budowlanych (CPD) oraz oznakowanie CE ułatwia projektantom wybór produktów. Badanie i mierzenie właściwości różnych produktów budowlanych za pomocą jednolitych standardowych testów, znacznie ułatwia porównanie ich działania i cech eksploatacyjnych.

Produkty PAROC w zakresie izolacji budowlanych otrzymały znak CE w 2002 roku, gdy opublikowano normę EN 13162 "Wyroby z wełny mineralnej do izolacji cieplnej". Od tego czasu wszystkie produkty objęte zharmonizowaną normą EN zostały przetestowane i oznaczone znakiem CE.