Weryfikacja i certyfikacja

Kontrola z badaniem podczerwienią

Kontrola z badaniem podczerwienią szybko staje się normą w inspekcjach budowlanych. Za pomocą odpowiednich narzędzi i szkoleń, inspektorzy budowlani mogą praktycznie wyeliminować straty energii spowodowane niewłaściwą lub niedokładną konstrukcją budynku. Inspekcje z wykorzystaniem podczerwieni przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla budynku, chroniąc nie tylko środowisko, ale także obniżając koszty energii przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny z wykorzystaniem podczerwieni jest szczegółową analizą nieszczelności energetycznej w całym domu lub lokalu. Cały obiekt jest badany za pomocą termicznego obrazowania w podczerwieni, które wskazuje nieszczelności, braki w izolacji lub źle zaizolowane obszary podłóg, ścian i sufitów. Kontrolerzy sporządzają szczegółowe pisemne sprawozdanie, które wskazuje miejsca, gdzie stwierdzono problemy, wraz z zaleceniami co należy zrobić, aby rozwiązać każdy z tych problemów. W większości przypadków, przyczynia się to do zmniejszenia zużycia energii i niższych rachunków za ogrzewanie i chłodzenie obiektu.

Termiczne obrazowanie w podczerwieni, stało się cennym narzędziem w wykonywaniu audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych i handlowych. Kamera termowizyjna ma możliwość wyświetlania obrazu termicznego i rzeczywistego, dzięki czemu można łatwo zobaczyć, gdzie dochodzi do strat energii. Obrazy te są dołączane do sprawozdania z audytu energetycznego, przedstawiając porównanie standardowych zdjęć pomieszczeń z obrazami termicznymi, tak aby odbiorca dokumentu mógł zobaczyć dokładnie, gdzie dochodzi do strat energii.

Termiczne obrazowanie w podczerwieni pomaga wykryć kilka powszechnych problemów energetycznych. Właściwa izolacja cieplna budynków jest ważnym czynnikiem w osiąganiu komfortu cieplnego przez jego mieszkańców. Izolacja ogranicza niepożądane straty lub napływ energii cieplnej i może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię używaną do ogrzewania i chłodzenia. Obraz w podczerwieni przedstawiony poniżej pokazuje brak izolacji stropu, a cyfrowy obraz po prawej stronie nie ujawnia żadnych problemów.

Nieszczelność powietrzna jest kolejnym poważnym problemem, który może być wykryty przez obrazowanie w podczerwieni. Nieszczelność taka ma miejsce, gdy powietrze z zewnątrz przenika do budynku w sposób niekontrolowany przez szczeliny i otwory. Poprzez uszczelnienie takich szczelin i otworów w budynku, można znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia, poprawić trwałość budynku i stworzyć zdrowsze środowisko wewnętrzne.

Pomiary szczelności powietrznej

W celu ustalenia czy nowy budynek jest prawidłowo uszczelniony należy wykonać próbę ciśnieniową. Ten test należy przeprowadzić zanim ułożone zostaną warstwy uszczelniające i gdy jest jeszcze możliwe podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia wszelkich otworów. Należy umieścić dmuchawę na drzwiach i sprawdzić szczelność budynku i filtrację powietrza. Umieścić dmuchawę ciśnieniową w kanałach HVAC budynku aby zlokalizować nieszczelności w przewodach. 

 
Blower door