Wytrzymałość mechaniczna

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących obiektów budowlanych zawartych w unijnym Rozporządzeniu dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) jest odporność mechaniczna i stabilność (interpretacja Dokument  1). Wytrzymałość mechaniczna elementów budowlanych jest ustalana zgodnie z Eurokodem 1990: 2002. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Odporność mechaniczna i stabilność odnosi się do stabilności całego budynku. Obciążenia uwzględnione w projekcie budowlanym obejmują obciążenia stałe i obciążenia dynamiczne, obciążenia wiatrem, obciążenia śniegiem i obciążenia związane z trzęsieniem ziemi.

W przypadku izolacji cieplnej, wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej zależą od zastosowania. W procesie nadawania znaku CE produktom dla określonego zastosowania, niezbędne właściwości związane z wytrzymałością mechaniczną są testowane i obejmowane oznakowaniem CE. Wymagania dotyczące poziomu wytrzymałości mechanicznej każdej budowli są przedstawione w krajowych przepisach budowlanych.

Więcej szczegółowych informacji >>

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/

Wełna mineralna PAROC posiada doskonałe właściwości mechaniczne

Wełna mineralna (kamienna) jest bardzo wydajnym materiałem dzięki swojej unikalnej strukturze, która zapewnia dobrą odporność na obciążenia mechaniczne. Dzięki różnej orientacji włókien, jesteśmy w stanie dostarczać całą gamę produktów o różnych właściwościach mechanicznych.

Wełna mineralna PAROC jest izolacją trwałą

Wełna mineralna (kamienna) jest materiałem nieorganicznym, który zachowuje swój kształt i wymiary w każdych warunkach. Dzięki temu, trwałość jej właściwości mechanicznych jest doskonała i nie następuje zmniejszenie wytrzymałości .