Konstrukcyjna izolacja termiczna

Termin "izolacja konstrukcyjna" odnosi się do izolacji termicznej, która działa jako środek konstrukcyjny w danej przegrodzie budowlanej, zarówno pojedynczo, jak i wspólnie z innymi elementami konstrukcyjnymi. Wymagania wobec konstrukcyjnej izolacji cieplnej obejmują,  wytrzymałości na ściskanie, ścinanie i rozciąganie.

Sztywne produkty izolacji termicznej, płyty i płyty lamelowe

Sztywne produkty izolacyjne z kamiennej wełny mineralnej to płyty o zaburzonym układzie włókien oraz płyty lamelowe. Typowe obszary zastosowania sztywnych produktów izolacyjnych to dachy płaskie systemy elewacji warstwowych, podłogi pływające, sufity akustyczne i płyty warstwowe. Najważniejsze właściwości mechaniczne izolacji w tych zastosowaniach to:

  • Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu (EN 826)
  • Wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu(EN 1607)
  • Wytrzymałość na ścinanie i moduł i sprężystości poprzecznej (EN 12090)
  • Obciążenie punktowe (EN 12430)
  • Sztywność dynamiczna (EN 29052-1)
  • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
  • Wytrzymałość na wyrywanie