Trwałość

Dokument Informacyjny F wydany przez Unię Europejskiej dotyczy Rozporządzenia w sprawie Wyrobów Budowlanych i określa trwałość następująco: Trwałość wyrobu to zdolność wyrobu do utrzymania wymaganych właściwości użytkowych w czasie, pod wpływem możliwych do przewidzenia oddziaływań. Przy normalnej konserwacji, wyrób powinien umożliwić odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych w ekonomicznie uzasadnionym przedziale czasu.

Trwałość zależy zatem od zamierzonego zastosowania produktu i jego warunków użytkowania. Ocena trwałości może dotyczyć produktu jako całości lub jego właściwości użytkowych, w zakresie, który jest istotny dla spełnienia wymagań podstawowych. W obydwu przypadkach przyjmuje się założenia, że właściwości użytkowe produktu będą zachowane na odpowiednim poziomie, w stosunku do stanu pierwotnego, przez cały okres eksploatacji.


Starzenie się

Pojecie starzenia odnosi się do długoterminowej powolnej zmiany właściwości w czasie. Oddziaływanie wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury może wpływać na właściwości mechaniczne wełny mineralnej. Efekt degradacji można obserwować i zmierzyć w odniesieniu do właściwości wytrzymałościowych w trakcie oddziaływania warunków ekstremalnych.


Stabilność wymiarowa pod wpływem obciążenia, temperatury i wilgotności

Stabilność wymiarowa oznacza, że materiał zachowuje swój pierwotny rozmiar i grubość w czasie. Ta właściwość jest testowana zgodnie z normą EN 1604 (test: 48 godz. w 23°C, 90% wilgotności; dozwolona zmiana maks. 1%).

Stabilność wymiarowa jest ważna aby izolowana konstrukcja prawidłowo funkcjonowała na przestrzeni czasu. Wymagania są ustalane w stosunku do stabilności wymiarowej w stałej temperaturze (EN 1604) lub dla stabilności pod wpływem cyklicznego oddziaływania temperatury i wilgotności (EN 1603). Dla obciążanej konstrukcji, ważne jest również, aby wybrać produkt izolacyjny z dobrą długoterminową stabilnością grubości (EN 1606).

Zmiany wymiarowe w materiałach są spowodowane przez ich współczynniki rozszerzalności cieplnej. Współczynniki te opisują stopień, w jakim materiały kurczą lub rozszerzają się pod wpływem schłodzenia lub ogrzewania. Praktycznie wszystkie materiały mają współczynnik rozszerzalności, który jest zależny od ich składu chemicznego.

Wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym, który utrzymuje swój kształt i wymiary w każdych warunkach.


Odporność chemiczna

Wyroby izolacyjne powinny być określone jako zgodne z innymi produktami w danej konstrukcji. Powinny być odporne na zasady, jeśli pozostają w kontakcie z betonem oraz na wszelkie substancje chemiczne, które są używane do zapewnienia wodoodporności, klejenia itp.

Odporność na zasady jest bardzo ważną właściwością dla materiałów izolacyjnych stosowanych w cienkich zaprawach gdzie zaprawa jest bezpośrednio nakładana na powierzchnię izolacji. 

  • wełna mineralna ma wysoką odporność na zasady  


Promieniowanie UV podczas instalacji

Podczas procesu budowlanego produkty izolacyjne są narażone na promieniowanie ultrafioletowe. Typowym przykładem jest system zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS), w którym fasada budynku jest najpierw izolowana, a powierzchnia izolacji pozostawiona zostaje na pewien czas odsłonięta. Zaprawy są następnie nakładane w określonym przedziale czasowym. Konieczne jest aby izolacja była w stanie wytrzymać promieniowanie UV bez pogorszenia swoich właściwości.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe metody testowania trwałości.


Właściwości  Standardowa metoda badania  Izolacja z wełny mineralnej Wełna wdmuchiwana w miejscu instalacji 
Stabilnosc wymiarów w stałej temperaturze
   x  
Stabilność wymiarów pod wpływem temperatury i wilgotności
   x  
Długotrwała stabilność grubości
     
Odporność chemiczna
   x  x
Promieniowanie UV
   x  
Trwałość płyt warstwowych
EN 14509
DUR 1
DUR 2
 x