Zrównoważony rozwój

Komisja Brundtland zdefiniowała zrównoważony rozwój w 1987 roku jako „Rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie."

Zgodnie z obecną wiedzą, definicja ta zawiera środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty działalności człowieka w kontekście globalnym. Aspekty środowiskowe obejmują na przykład efektywność wykorzystania zasobów podstawowych i innych, zanieczyszczenia, odpady i recykling. Kwestie społeczne dotyczą np. dobrego samopoczucia pracowników, zdrowia i bezpieczeństwa, wkładu społecznego, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz długoterminowej rentowności działalności gospodarczej. Aspekty ekonomiczne to kwestie takie jak rentowność, wydajność, wartość dodana dla udziałowców i zwrot z inwestycji.

 

Sustainability-PL

Rozwiązania izolacyjne i materiały Paroc

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze rozwiązania do potrzeb użytkownika i klienta, które wynikają z ogólnoświatowego trendu ukierunkowanego na zrównoważony rozwój. Paroc jest odpowiedzialną firmą, która zaspokaja potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój jest podstawową wartością w rozwijaniu naszej działalności. Dzięki naszym rozwiązaniom izolacyjnym, stwarzamy możliwości oszczędzania energii. Jesteśmy bardzo dumni, że podstawowa działalność Paroc przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

W kwestii rozwiązań dla domów pasywnych i energooszczędnych, możemy z dumą stwierdzić, że jesteśmy pionierem zarówno w energooszczędnych rozwiązaniach dla domów "pasywnych", jak i w koncepcji najbardziej zaawansowanych technologicznie energooszczędnych remontów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Rozwój tych koncepcji odbywa się nieustannie w ramach naszego programu ENERGYWISE, który rozpoczęliśmy w 1990 roku.

Wymagania dotyczące zrównoważonego budownictwa to:

 • Efektywne wykorzystanie energii 
 • Minimalizacja emisji 
 • Wykorzystanie odpadów produkcyjnych i recyklingu 
 • Ustalenia żywotność 
 • Elastyczność 

Produkujemy materiały z wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej oraz ogniochronnej. Podstawą naszych produktów jest skała wulkaniczna (kamień), która ma wiele zalet. Surowiec jest powszechnie dostępny w nieograniczonych zasobach. Dzięki swemu składowi, produkt końcowy jest naturalnym, bardzo trwałym wyrobem o strukturze włóknistej. Wełna mineralna jest trwała, odporna na ogień i wodę.

Oferujemy Państwu produkty trwałe i zrównoważone. Nasze rozwiązania oparte na wełnie mineralnej są bardzo trwałe i energooszczędne. Wełna mineralna jest wykonana w 98% z kamienia. Kamień jest topiony i rozwłókniany na cienkie włókna związane spoiwem dodawanym w procesu produkcyjnym. Rezultatem tego procesu jest bardzo trwały materiał zapewniający izolację termiczną, akustyczną i przeciwpożarową.  Ilość energii zaoszczędzonej podczas całego okresu eksploatacji produktu ponad stukrotnie przekracza ilość energii potrzebną do produkcji wełny mineralnej.

 

Czas eksploatacji wełny mineralnej PAROC

Wełna mineralna PAROC jest przyjaznym dla środowiska i efektywnym sposobem izolacji budynku. To także oszczędność kosztów. Biorąc pod uwagę oszczędności uzyskane dzięki wełnie mineralnej PAROC w całym okresie jej eksploatacji, to energia zużyta do jej produkcja stanowi tylko jeden procent tego całkowitego bilansu. Wełna mineralna PAROC może być również poddawana recyklingowi lub bezpiecznie usuwana w późniejszym etapie.

 

Surowcem z którego składa się wełna mineralna firmy PAROC jest w ponad 95% kamień (skała wulkaniczna).

 • Wełna mineralna PAROC jest wykonana z naturalnego kamienia
 • Wełna mineralna składa się z ~98% powietrza i ~2 % włókien kamiennych.
 • Badania pokazują, że wełna mineralna firmy PAROC spełnia najsurowsze wymogi w zakresie emisji substancji w pomieszczeniach.
 • Kamień uważa się również jako niewyczerpalny zasób naturalny: kamień będzie dostępny przez cały okres życia na ziemi.

 Efektywność energetyczna

 • Każda tona CO2 wytwarzana w procesie produkcji wełny mineralnej, to około 200 ton zaoszczędzonego CO2 w trakcie 50 letniej eksploatacji budynku dzięki wykorzystaniu właściwości termoizolacyjnych wełny mineralnej. (Źródło: EURIMA)
 • Lepsza izolacja termiczna = mniejszemu za potrzebowaniu na energie = duże oszczędności! 
Świadectwo systemu zarządzania środowiskowego
 • Paroc otrzymał certyfikat ISO14001. Oznacza to, że aspekty środowiskowe takie jak, emisja do powietrza, postepowanie z odpadami, wykorzystanie zasobów naturalnych i efektywnosć energetyczna są dla PAROC niezwykle istotne, a wpływ produkcji na środowisko jest stale ulepszany.
 
Production line 

Bilans energetyczny jest bardzo pozytywny

 • Produkty z wełny mineralnej oszczędzają o wiele więcej energii niż wymaga ich produkcja.
 • Produkcja kamiennej wełny mineralnej wymaga połowy energii potrzebnej do produkcji innych rodzajów izolacji (celuloza, styropian).
 • Pozytywny bilans energetyczny jest osiągany już w kilka miesięcy po instalacji. (Źródło: Force Technology / DK-Teknik)

 

Recykling odpadów

 • Odpady wytwarzane przez cięcie płyt podczas produkcji są wykorzystywane przy produkcji nowych produktów z wełny mineralnej, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na nowy surowiec.

 

Efektywny transport

 • Wysoki stopień kompresji wełny mineralnej oznacza, że produktów o niskiej gęstości jest o 60% więcej w opakowaniu, niż produktów bez kompresji → Dzięki temu w jednostce transportowej przewozi się o wiele więcej m3 produktów z wełny mineralnej!
 • Chociaż transport kołowy wpływa na środowisko, to konieczny jest transport produktów do miejsca przeznaczenia.
 • Celem jest minimalizacja niepotrzebnych przebiegów jałowych i zadbanie o przejazd pojazdów zawsze załadowanych.
 • Wyraźnym znakiem wzrostu wydajności jest fakt że: pojazdy transportowe są załadowane w 80% pokonywanej odległości. 
 
 transportation truck

Odpady z tworzyw sztucznych

 • Paroc wspiera i przyczynia sie do tworzenia systemów selekcyjnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych w różnych krajach. 
 • W większości krajów, istnieją już systemy zbierania odpadów tworzyw sztucznych.
 • Paroc również przyjmuje zwracane odpady tworzyw sztucznych w niektórych swoich fabrykach.
 
PE-LD logo 

Recykling palet

 • Większość palet używanych obecnie przez PAROC to tak zwane palety jednorazowe. → Stare palety drewniane mogą być używane jako źródło energii, na przykład w domach prywatnych lub istytucjach.
 • Określone palety w dobrym stanie mogą być odesłane do najbliższej fabryki.
PAROC pallet 

Palety  jako izolacja

 • Do transportu produktów dachowych w Polsce i Szwecji, PAROC używa palet jednorazowych wykonanych z twardej wełny mineralnej.
 • Po dostarczeniu produktów dachowych w miejsce docelowe, palety z wełny mineralnej mogą byc zastosowane jako element izolacji dachu →Oznaczo to minimalną ilość odpadów!
 

Ponowne wykorzystanie odpadów

 • podczas instalacji do 5 % wykorzystanej objętosci produktu staje się odpadem.
 • Zalecamy użycie produktu o optymalnie dobranych wymiarach.
 • Odpady powinny być stosowane tam,gdzie sa generowane,aby uniknąć zbednego transportu.
 • Odpady z cięcia wełny mineralnej moga być użyte np. jako izolacja poddasza wraz z wełną granulowaną.
 

Wykonanie izolacji z wełny wdmuchiwanej

 • Odpady mogą być przetwarzane za pomoca specjalnej maszyny rozdrabniającej do postaci wełny granulowanej w celu ponownego wykorzystania np. jako izolacja poddasza.
Environmentally friendly 

Rozbiórka: Ponowne wykorzystanie używanych materiałów

 • Używana wełna mineralna nadaje sie do ponownego wykorzystania jako izolacja termiczna na nowej budowie, pod warunkiem że materiał zostanie odzyskany w stanie nienaruszonym z poprzedniej lokalizacji.
 • Wełna mineralna odzyskana z rozbiórki może być rozdrobniona do postaci granulatu i używana jako izolacja przed mrozem w lekko obciążonych strukturach glebowych (po uzyskaniu pozwolenia).
 • Wełna mineralna Paroc może byc bezpiecznie stosowana w kontakcie z gruntem.

Czytaj więcej >>

www.eurima.org, www.miwo.pl

 

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie