Czynniki wspierające rozwój UE

Budynki w UE zużywają 40% energii. Na poziomie polityki UE, potencjał ten jest włączony do oszczędności energii poprzez poprawioną Dyrektywę Efektywności Energetycznej w Budynkach (2010) oraz Dyrektywę Efektywności Energetycznej, która jest obecnie przedmiotem dyskusji politycznych. Sektor budowlany kładzie coraz większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej zarówno w budowie nowych obiektów, jak i przy renowacji istniejących. 

Obok charakterystyki energetycznej budynków, zrównoważone zużycie energii konsumpcja jest zagadnieniem o wysokim priorytecie. Polityki UE, takie jak np. Rozporządzenie dot. Produktów Budowlanych, Dyrektywa "Eco Design" i "Zielone" Zamówienia Publiczne, wraz z nowymi normami zrównoważonego rozwoju w budownictwie (CEN TC 350) działają wspólnie z systemami oznakowania budynków i produktów przez niezależne organizacje i kierują branżę budowlaną w stronę bardziej zrównoważonej produkcji i działalności.

Przemysł silnie odczuwa bieżące zawirowania na rynkach finansowych UE i na świecie. Perspektywy na rok 2012 na rynku budowlanym są bardzo trudne z ekonomicznego punktu widzenia. Uwarunkowania gospodarcze sprawiają, że trudniejsze jest wprowadzanie nowych koncepcji i modeli operacyjnych, ponieważ właściciele budynków patrzą bardzo krótkoterminowo na własne wydatki. Ekonomiczny aspekt zrównoważonego rozwoju będzie miał zasadnicze znaczenie w ciągu najbliższych kilku lat. W tym obszarze nie można nie doceniać pozytywnych aspektów finansowych w postaci oszczędności energii i tworzenia nowych miejsc pracy, na przykład podczas remontów ulepszających energooszczędność.

Krajowe wdrożenie dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków będzie odgrywać decydującą rolę w tym, jak lokalne rynki zareagują na remonty ulepszające energooszczędność i wykorzystanie koncepcji ENERGYWISE w budownictwie.

Więcej szczegółowych informacji >>

Komisja Europejska: Dyrektywa CPD (w j. angielskim) 
Komisja Europejska: Zrównoważony i odpowiedzialny biznes (w j. angielskim) 
Komisja Europejska: Zielone zamówienia publiczne (w j. angielskim) 
Europejska Komisja ds. Normalizacji: Normy CEN/TC 35 (w j. angielskim)
Efektywność energetyczna budynków (w j. angielskim)

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie