Standardy budownictwa zrównoważonego i dokumenty

Zdecydowanie popieramy wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego środowiska architektonicznego. Podejście uwzględniające cały okres eksploatacji budynku, zapewnia długotrwałą i całościową ocenę i bierze pod uwagę efektywność energetyczną budynku w trakcie jego eksploatacji, czyli uwzględnia energię, która zostaje zaoszczędzona. Wspieramy ocenę zrównoważonego rozwoju dokonywaną na podstawie norm CEN i ISO.

Norma o nazwie "Zrównoważony Rozwój w Pracach Budowlanych" jest przygotowywana przez Komitet Techniczny 350 CEN. Normy ISO dotyczące oceny cyklu życia i środowiskowe deklaracje produktów są również dostępne.

Wiecej szczegółowych informacji >>

Europejski Komitet Normalizacyjny (w j. angielskim) 
Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji (w j. angielskim)

Dobrowolne systemy oceniania

Dzięki systemom oceniania budynków, inwestorzy, władze i użytkownicy mogą porównywać konkretne nieruchomości za pomocą ujednoliconej metodologii. Systemy oceniania umożliwiają przejrzyste wykazanie oszczędności w planowanym otoczeniu przez cały okres eksploatacji nieruchomości. Systemy oceniania budynków wykorzystują wskaźniki różnych kategorii. Wskaźniki te mają wartości progowe zarówno w przepisach krajowych, jak i międzynarodowych. Dzięki zastosowaniu współczynników, wskaźniki te są łączone w celu uzyskania całkowitej oceny projektu.

Niektóre kraje powołały Rady ds. Ekologicznego Budownictwa, których zadaniem jest certyfikacja budynków przyjaznych dla środowiska. Krajowe rady ustanowiły Światową Radę ds. Ekologicznego Budownictwa (World Green Buildings Council) w celu wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Wiecej szczegółowych informacji >> 

Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (w j. angielskim) 

PromisE

PromisE jest fińskim systemem oceny środowiskowej i klasyfikacji stosowanym w odniesieniu do nowych i istniejących budynków.  System obejmuje cztery główne kategorie: zdrowie użytkowników, zużycie zasobów naturalnych, obciążenia środowiskowe i zagrożenia środowiskowe. Poniższa tabela przedstawia kategorie i wskaźniki dla nowych budynków.

 

Ważona wartość wskaźnika  Budynki biurowe  Budynki mieszkalne 
Zdrowie użytkownika

25

25

Zużycie zasobów naturalnych
30 30 
Obciążenia środowiska  35 35
Zagrożenia dla środowiska
10 10

 

Certyfikacja BREEAM

Certyfikacja BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) stosuje sprawdzone metody pomiarów, których wyniki porównuje się ze zdefiniowanymi wskaźnikami, aby ocenić specyfikację techniczną budynku, jego projekt, wykonanie i sposób eksploatacji. Stosowane pomiary obejmują szeroki zakres kategorii i kryteriów od energii po ekologię. Obejmują one zagadnienia związane z wykorzystaniem energii i wody, środowisko wewnętrzne (zdrowie i samopoczucie), zanieczyszczenia, transport, materiały, odpady, procesy ekologiczne i zarządzania.

BREEAM uwzględnia szerokie kwestie dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju, które umożliwiają deweloperom, projektantom i zarządcom budynków wykazanie zalet środowiskowych swoich budynków klientom, planistom i innym stronom zainteresowanym.  Certyfikacja BREEAM wykorzystuje przejrzysty system oceny oparty na dowodach naukowych i badawczych. Ma ona pozytywny wpływ na projektowanie, budowę i zarządzanie budynkami oraz określa i utrzymuje standardy techniczne dzięki zapewnieniu jakości i odpowiedniej certyfikacji.

 
Certyfikacja BREEAM jest używana w wielu formatach, w zależności od poszczególnych systemów krajowych, dostosowanych do lokalnych warunków, oraz systemów międzynarodowych przeznaczonych do certyfikacji indywidualnych projektów w dowolnym miejscu na świecie.

Więcej szczegółowych informacji >>

BREEAM 

  System oceny LEED


  System oceny LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Prymat w Projektowaniu Energetycznym i Środowiskowym) jest systemem opracowanym przez Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego (United States Green Building Council) w celu oceny ekologiczności budynków i wspomagania transformacji rynku w kierunku zrównoważonego projektowania. System jest oparty na przyznawaniu punktów za przyjazne dla środowiska działania podejmowane w trakcie budowania i użytkowania budynku.


  Budynek wymaga co najmniej 40 punktów aby uzyskać certyfikat. Poziom "srebrny" wymaga zdobycia 50-59 punktów, "złoty" 60-79 punktów, a "platynowy" 80-110 punktów. Poziomy odpowiadają liczbie punktów uzyskanych w pięciu "zielonych" kategoriach projektowych: zrównoważony plac budowy, efektywność wykorzystania wody, energia i atmosfera, materiały i zasoby oraz jakości środowiska wnętrz. LEED może również przyznawać punkty, np. za nowatorski projekt i charakterystykę materiałową.

  Certyfikacja LEED, która obejmuje proces zlecania prac stronom trzecim, oferuje zaświadczenie klientom i społeczeństwu, że cele środowiskowe są osiągane, a budynek jest eksploatowany i zachowuje się zgodnie z przeznaczeniem. Certyfikat daje możliwość skorzystania z coraz większej liczby zachęt rządowych, a także może zwiększyć zainteresowanie prasy danym projektem.

  Wiecej szczegółowych informacji >>

  Instytut GBCI (w j. angielskim)

  Czytaj więcej

  Dom inteligentny energetycznie