Wpływ na warunki społeczne

W przypadku konkurowania w kwestiach zrównoważonego rozwoju, postrzegamy problemy we wszystkich trzech jego wymiarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. W naszych działaniach rozwojowych staramy się aby spełnić wszystkie wymagania wynikające z tych wymiarów.

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej motywują nas do aktywnego wprowadzania koncepcji budowlanych, konstrukcyjnych i materiałowych, które spełniłyby wymagania zarówno w budynkach nowych, jak i remontowanych. Usprawniamy również nasze działania zgodnie z tymi wymogami.

Zrównoważone zużycie energii oznacza, że efektywność wykorzystania zasobów będzie nadal głównym czynnikiem w rozwoju naszej działalności. Dzięki temu nasi klienci otrzymają produkt mniej obciążający energetycznie środowisko oraz generujący mniejsze emisje do gruntu, wód i powietrza - co przyczynia się do czystszego i zdrowszego środowiska naturalnego.

societal-effectc-PL 

Trzy wymiary zrównoważonego rozwoju

Według badań przeprowadzonych przez niezależną organizację non-profit "Buildings Performance Institute Europe (BPIE)", renowacja budynków w Europie ma potencjał stworzenia około 1,1 mln miejsc pracy i zaoszczędzenia 32% zużywanej energii w UE.

 

Czytaj więcej >>

Europejski Instytut Efektywności Budynków: Budynki pod mikroskopem (w j. angielskim) 
Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie