Wsparcie techniczne i produktowe

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@paroc.com

Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Doradztwo w zakresie rozwiązań dla dachów, stropów, ścian, podłóg i fundamentów
+48 602 419 275

 

Biuro Paroc

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa