Izolacje Morskie

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@paroc.com

Miłosz Guliński 
Kierownik produktu Marine i OEM
tel.+48 604 119 273

Joanna Kałużna - Mika
Szef Regionu Północnego IT - Izolacje Morskie
tel.+48 608 697 004