Sprzedaż

Szefowie Regionów odpowiadają za sprzedaż oraz udzielają informacji technicznych na temat produktów i rozwiązań.

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@paroc.com


mapa HVAC

Hvac: 

1

Joanna Kałużna - Mika 
(OEM, Izolacje Morskie)
tel.+48 608 697 004

2

Dariusz Karyś 
tel.+48 600 819 248

3

Maciej Jamanek 
tel.+48 608 697 003

 4

Roman Gucia 
tel.+48 604 065 917

 

     

mapa Industrial

Przemysłowe:

1

Mirosław Paliwoda 
tel.+48 608 697 002

2

Tomasz Reizer
tel.+48 723 331 027