Komunikacja

Format naszych adresów e-mail to imię.nazwisko@paroc.com

Marzena Kozlowska (Polski, Angielski)
Marketing Officer 
+48 600 402 584