Deklaracja Właściwości Użytkowych, płyty warstwowe PAROC

Poniższa tabela pokazuje linki do deklaracji właściwości użytkowych paneli Paroc (DoP) w języku angielskim (wszystkie grubości jednego typu paneli są zawarte w tej samej deklaracji DoP).
 

Opis panelu

Typ panelu

AST® AST® T AST® AST® F AST® E AST® S+  AST® F+

Panele warstwowe PAROC na podłożu stalowych blach powlekanych

DoP No. 60029 (pdf)  DoP No. 60001 (pdf) DoP No. 60002 (pdf) DoP No. 60003 (pdf) DoP No. 60004
(pdf)
DoP No. 60025
(pdf)
 
DoP No. 60026 (pdf) 

Panele PAROC Shadow na podłożu stalowych blach powlekanych

DoP No. 60030 (pdf)  DoP No. 60005 (pdf) DoP No. 60006 (pdf) DoP No. 60007 (pdf) DoP No.
60008
(pdf)
 
   

Panele PAROC Print

DoP No. 60031 (pdf) DoP No. 60009 (pdf) DoP No. 60010 (pdf) DoP No. 60011 (pdf) DoP No. 60012
(pdf)
DoP No. 60027
(pdf)
 
DoP No. 60028 (pdf)

Panele PAROC z okładzinami ze stali nierdzewnej

DoP No. 60032 (pdf)  DoP No. 60013 (pdf) DoP No. 60014 (pdf) DoP No. 60015 (pdf) DoP No. 60016 (pdf)     

Panele PAROC z okładzinami ze stali galwanizowanej (ocynkowanej)

DoP No. 60033 (pdf) DoP No. 60017 (pdf) DoP No. 60018 (pdf) DoP No. 60019 (pdf) DoP No. 60020 (pdf)    
                           

 
Jeśli potrzebujesz bardziej dokładnych danych dostarczonych paneli Paroc (osobna deklaracja DoP dla każdej paczki panel) wtedy:

  • użyj swojego swojego telefonu (smartfonu) lub tabletu i zeskanuj kod QR znajdujący się na etykiecie paczki aby załadować DoP.
  • można użyć linku wydrukowanego na etykiecie paczki z panelami panelu, który znajduje się powyżej numeru projektu (EPxxxxx)