Wytyczne wykonawcze dla podłóg wentylowanych

Dodatkowa izolacja podłogi wentylowanej

Od góry

Insulating ventilatilated floor above 1 

Zdjąć podłogę i sprawdzić stan konstrukcji i starej termoizolacji. Jeśli stara konstrukcja i termoizolacja są w dobrym stanie, wystarczy po prostu dodać na ich wierzch nowe warstwy termoizolacyjne. Jeśli elementy te są mokre lub zapleśniałe, należy je usunąć. W tym drugim przypadku, należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję i zaobserwować, jakiego rodzaju remonty są potrzebne. Należy sprawdzić stan płyty wiatrochronnej, a także podłoże i usunąć wszystkie elementy organiczne (np. kawałki drewna) z podłoża. Sprawdzić, czy podłoże jest dobrze wentylowane. Rozłożyć folię plastikową na gruncie, aby uniemożliwić przedostawanie się wilgoci. Na krawędziach pozostawić przestrzeń 100 mm. Na folii położyć kamienie, aby utrzymać ją na miejscu.

 
 Insulating ventilated floor above 2

Dodać co najmniej 200 mm izolacji termicznej nad podłożem. Jeśli istniejące legary nie są wystarczająco wysokie dla nowej izolacji, należy zamontować dodatkowe łaty drewniane.

 Insulating ventilatilated floor above 3

Przybić wsporniki do legarów i położyć płytę z włókna drzewnego na wspornikach, w charakterze ślepej podłogi. Zaizolować każdy otwór w legarach tak, aby górna część płyt izolacyjnych wystawała 10-20 mm powyżej górnej krawędzi legara. Sprawdzić, czy nie ma żadnych szczelin.

 Insulating ventilatilated floor above 4

Zainstalować izolację powietrzną lub paroizolację. Przybić lub dokręcić nową płytę wiórową lub zamontować podłogę drewnianą, aby wykończyć powierzchnię.


 

Od spodu

 

 Insulating ventilatilated floor below 1

Usunąć ślepą podłogę i całą istniejącą termoizolację

 Insulating ventilatilated floor below

Sprawdzić, czy jest miejsce na termoizolację o grubości 200 mm. Zamontować nowe legary w razie potrzeby.

 Insulating ventilatilated floor below 3

Zmontować płyty PAROC UNS 37z pomiędzy legarami i sprawdzić, czy nie ma szczelin. Wybierz grubość tak, aby dostępny był naddatek 10 mm. Zamocować płyty plastikowym paskiem przed zainstalowaniem płyt wiatrochronnych.

 Insulating ventilatilated floor below 4 Jako płyty wiatrochronnej użyć można PAROC WAS 25t. Zamocować za pomocą łączników mechanicznych
 Insulating ventilatilated floor below 5

Usunąć wszystkie elementy organiczne (np. kawałki drewna) z podłoża. Sprawdzić, czy podłoże jest dobrze wentylowane za pomocą otworów wentylacyjnych. Rozłożyć folię plastikową na gruncie, aby uniemożliwić przedostawanie się parującej wilgoci. Na folii położyć kamienie, aby utrzymać ją na miejscu.