Wytyczne wykonawcze dla renowacji fundamentów

Dodatkowa izolacja ścian piwnic

 Basement wall 1 Należy wykopać ziemie na całym obwodzie ściany (małą koparką lub zlecić to specejalistycznej firmie) upewnić się że ściana jest czysta i równa. Naprawić wszelkie uszkodzenia.
 Basement wall 2 Nałożyć zaprawę tynkarską na narożniku łączącym płyte fundamentową i ścianę piwnicy. Sprawdzić czy powierzchnia jest sucha i nałożyć dwie warstwy membrany hydroizolacyjnej lub montowanej na zimno papy bitumicznej o wysokości około 500 mm aż do połowy stopy fundamentowej.
 Basement wall 3 Ułożyć płyty PAROC GRS 20 zaczynając od dołu( grubość min 80 mm). Umieścić najniższa płytę na stopie pokrytej warstwą zaprawy. Wyeliminować wszelkie luki poprzez dopchnięcie płyt izolacyjnych. Zabezpieczyć płyty termoizolacyjne łącznikami mechanicznymi- co najmniej 2 na jedną płytę.
 Basement wall 4  Zakończyć termoizolacje 100 mm poniżej przewidywanej powierzchni gruntu. Na górze izolacji nałożyć warstwę zaprawy cementowej ze spadkiem skierowanym na zewnątrz budynku
 Basement wall 5 Zainstalować rurę drenażową 250 mm poniżej dolnej części stopy fundamentowej. Rure drenażowa owinąć włókniną aby zapobiec przyszłemu zamuleniu.
 Basement wall 6
Zasypać wykop. Upewnić się że ułożona ziemia jest pod skosem na zewnątrz od budynku, a nachylenie wynosi co najmniej 1:20. Kwiaty, rośliny i krzewy należy sadzic co najmniej 1 m od ściany.