Wytyczne wykonawcze dla ścian działowych

Aby wykonać prawidłowo konstrukcje szkieletową ściany działowej postępuj zgodnie z instrukcją dostawy systemu.

Skuteczność izolacji akustycznej zależy od tego, jak prawidłowo zostanie wypełniona przestrzeń konstrukcji izolacja akustyczną. Zainstaluj produkty PAROC z naddatkiem 20 mm w celu uniknięcia mostków termicznych.

Szczelność wykonania konstrukcji jest ważna dla, izolacji akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Unikaj używania małych elementów izolacji  (<200 mm), jako że zwiększa to ryzyko występowania mostków termicznych. Należy dostosować grubość standardowej płyty akustycznej do standardowych wymiarów szkieletu drewnianego lub metalowego ściany działowej. Dostosuj szerokości do niezbędnego dystansu profilu.