Koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Paroc sustainability

Obierając “lepiej zbudowane środowisko” za cel swojej misji udowadniamy, jak duży nacisk kładziemy na zagadnienie zrównoważonego rozwoju.

Sukces w naszej branży na dłuższą metę możliwy jest jedynie wtedy, gdy weźmiemy sobie do serca nasze obowiązki wobec środowiska i społeczeństwa.

Korzyścią dla naszych klientów, interesariuszy, a w w ogólnym rozrachunku – dla całego świata – jest troska, z jaką podchodzimy do zagadnień środowiskowych, w tym efektywnego wykorzystania energii, recyklingu odpadów i ograniczenia emisji.

Społeczna odpowiedzialność naszego biznesu znajduje odzwierciedlenie nie tylko w bezpiecznym i komfortowym środowisku do życia i pracy, tworzonym przez nasze produkty. To także gwarancja jakości, bezpieczeństwa, dostosowania do najwyższych wymagań, łatwości montażu oraz trwałości produktów, która cementuje udaną współpracę z naszymi partnerami.

Nasze obowiązki wobec interesariuszy nie ograniczają się do wpływu, jaki nasze produkty mają na otaczający nas świat. Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym mogą rozwijać swoją karierę. Osiągając sukces jako firma, tworzymy więcej miejsc pracy. Na naszym rozwoju zyskują także nasi dostawcy oraz partnerzy handlowi, którzy mogą liczyć na dochód oraz stabilny rozwój.

Oto powody, dla których uważamy, że nasze produkty wnoszą wkład w ogólny dobrobyt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Poprzez swoją działalność chronimy nie tylko świat, ale też wszystko, co w nim żyje.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Paroc wspiera realizację i promocję wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdefiniowaliśmy obszary programowe, na które nasza działalność ma największy wpływ. Owe cele stanowią integralną część naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Zapoznaj się z Raportami Zrównoważonego Rozwoju Paroc