Zrównoważony rozwój i wartości


W naszej codziennej pracy dążymy do stosowania wartości OwensCorning, do których należą: 

  • bezpieczne środowisko życia, 

  • współtworzenie sukcesu z klientami, 

  • najwyższa jakość, 

  • zwiększanie udziału w rynku poprzez zrównoważony rozwój, 

  • przekształcanie wiedzy w wartość oraz 

  • dążenie do doskonałości na co dzień.

 

Uważamy, że każdy dzień stanowi nową okazję do oszczędzania energii, ochrony zasobów oraz podejmowania decyzji, które pomogą zadbać o ekologiczne zrównoważenie naszej planety. Razem pracujemy nad zmniejszeniem naszego ujemnego śladu węglowego oraz zwiększaniem pozytywnego bilansu emisji dwutlenku węgla. Produkty PAROC przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie energooszczędnego, ognioodpornego oraz izolowanego akustycznie otoczenia. Przykładamy szczególną wagę do kwestii środowiskowych, takich jak energooszczędność, recykling oraz emisje zanieczyszczeń. Ponadto społeczna odpowiedzialność gwarantuje naszym partnerom niezmienną jakość, zgodność oraz bezpieczeństwo, poprzez zmniejszanie kosztu cyklu życia surowca, przyspieszenie montażu, a także rozwijanie współpracy.

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne oraz przyjemne miejsce pracy, w którym mogą realizować swoje osobiste cele. Długofalowy sukces naszej firmy umożliwia stały oraz zwiększony poziom zatrudnienia. Naszym partnerom i dostawcom oferujemy również możliwości biznesowe oraz rozwojowe.

 

Do 2018 r. firma Paroc publikowała swój własny raport zrównoważonego rozwoju. Od 2018 r., w wyniku dołączenia do spółki OwensCorning, nasze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju będą uwzględniane w raportach zrównoważonego rozwoju OwensCorning.

Zapoznaj się z raportami zrównoważonego rozwoju Paroc za lata 2009–2019

Owens Corning Sustainability Report 2018

Paroc Sustainability Report 2017

Paroc Sustainability Report 2016 

Paroc Book of Sustainability 2015

Paroc Book of Sustainability 2014

Paroc Book of Sustainability 2013 

Paroc Book of Sustainability 2012

Paroc Book of Sustainability 2009-2011