Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Rok bezpieczeństwa ogniowego oraz zwiększonej wydajności energetycznej opisany w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Paroc za 2014 rok

30 kwi 2015

Paroc przedstawił raport na temat zrównoważonego rozwoju za 2014 rok, w którym szczegółowo opisano program firmy, mający na celu wniesienie długotrwałych wartości ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.

Paroc sustainability report 2014

Raport przedstawia wyniki Paroc za 2014 rok w pięciu obszarach skupienia – klient, wzrost, innowacje, wydajność i zrównoważony rozwój, ludzie i obejmuje: 

  • Wprowadzanie dalszych środków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które przyczyniły się do niższego wskaźnika wypadkowości i mniejszej liczby zwolnień chorobowych. Trwają prace, by zdobyć jak najlepsze wyniki w tym obszarze i docelowo osiagnąć strategiczny cel zera wypadków. 
  • Poprawa wenętrznej wydajności energetycznej przedsiębiorswa: tylko w 2014 roku ilość energii zużywanej na własne potrzeby spadła o taką emisję CO2, jak ta wytarzana przez 2 miliony samochodów osobowych. 
  • Zakończone sukcesem wysiłki mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa pożarowego w europejskim budownictwie mieszkalnym i innych budynkach, oraz wysiłki mające na celu promowanie rozwoju ujednoliconych i zaktualizowanych przepisów przeciwpożarowych.

Proszę przeczytać pełen raport Paroc za 2014 rok tutaj >>